Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul.Sterlinga 26, 90-212 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Edukacja zdrowotna w zarządzaniu placówkami SPA & Wellness

Kategoria: Zdrowie publiczne

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Centrum Kształcenia Podyplomowego

Opis kierunku

AAzwiń
CEL STUDIÓW: Studia podyplomowe Edukacja zdrowotna w zarządzaniu placówkami SPA & Wellness kształcą w zakresie holistycznego podejścia do zdrowia opartego na filozofii SPA i Wellness. Studenci kształcą się w zakresie zagadnień związanych z pedagogiką zdrowia oraz organizacją i prowadzeniem gabinetów i ośrodków SPA.

ADRESACI: Studia podyplomowe Edukacja zdrowotna w zarządzaniu placówkami SPA & Wellness kierujemy do osób prowadzących lub zamierzających prowadzić działalność usługową w zakresie pielęgnacji ciała opartej na filozofii SPA i Wellness, a także wszystkich zainteresowanych problematyką planowania, organizowania oraz kierowania w placówkami typu gabinety odnowy biologicznej, ośrodki rekreacyjne Wellness & SPA itp.
W swoim rozwoju zawodowym wykorzystać je mogą absolwenci studiów turystyka, rekreacja, zdrowie, pedagogika, zarządzanie, a także osoby zarządzające placówkami Wellness&SPA.

W PROGRAMIE: Program studiów podyplomowych Edukacja zdrowotna w zarządzaniu placówkami SPA & Wellness zawiera m.in:

- podstawy holistycznej filozofii człowieka
- metody i techniki holistycznego wspierania zdrowia
- psychologia stresu i wypalenia zawodowego
- techniki relaksacyjne
- edukacja zdrowotna i prozdrowotna
- promocja zdrowia i profilaktyka społeczna
- organizacja i zarządzanie centrum Wellness i SPA
- podstawy dietetyki
- psychofizyczne podstawy odnowy biologicznej
- PR centrum Wellness i SPA
- plan marketingowy
- podstawy zarządzania
- standardy i procedury obsługi klienta w Wellness i SPA
- finanse przedsiębiorstwa
- kosmetologia i pielęgnacja urody
- techniki sprzedaży i negocjacje
- podstawy medycyny niekonwencjonalnej
- kosmeceutyki i ich rola w kosmetyce
- stylizacja w biznesie – kreowanie wizerunku.
- + wizyta studyjna w ośrodku odnowy biologicznej/Wellness/SPA

KORZYŚCI: Dzięki interdyscyplinarnemu wykształceniu oraz praktycznym umiejętnościom zdobytym
w trakcie studiów podyplomowych, absolwenci studiów podyplomowych Edukacja zdrowotna w zarządzaniu placówkami SPA & Wellness przygotowani będą jako najwyższej klasy specjaliści do pracy
na kierowniczych i organizacyjnych stanowiskach:

- ośrodkach SPA
- gabinetach odnowy biologicznej
- hotelach
- uzdrowiskach
- prestiżowych gabinetach kosmetycznych
- własnych gabinetach
- firmach usługowych branży Wellness&SPA

Zasady rekrutacji

AAzwiń
WYMAGANE DOKUMENTY:

- odpis dyplomu,
- formularz zgłoszeniowy,
- kserokopia dowodu osobistego

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

• czerwiec-wrzesień - Rekrutacja na semestr zimowy
• styczeń-luty - Rekrutacja na semestr letni

Opłaty

AAzwiń
Opłaty za studia:

• KOSZT: 3500 PLN, płatne w 8 ratach miesięcznych
• Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych (wpisowego)
• Kwoty podane w opisach kierunków są sumą wszystkich opłat wnoszonych przez słuchaczy (brak ukrytych opłat!)

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź

telefony: 42 29 95 637, 42 63 15 039, 42 29 95 633 (wtorek - piątek: 7.30 - 16.00)

w sprawach finansowych: 42 29 95 608 (wtorek - piątek: 7.30 - 15.30)

e-mail: ckp@ahe.lodz.pl
www.ckp.ahe.lodz.pl