Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul.Sterlinga 26, 90-212 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Trening personalny na siłowni z elementami treningu zdrowotnego

Kategoria: Zdrowie publiczne

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Centrum Kształcenia Podyplomowego

Opis kierunku

AAzwiń
CEL STUDIÓW
Celem studiów podyplomowych w zakresie Trening personalny na siłowni z elementami treningu zdrowotnego jest wykształcenie trenerów personalnych przygotowanych do prowadzenia indywidualnie dopasowanych zajęć rekreacji ruchowej do potrzeb osoby ćwiczącej. Ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób chorujących na choroby cywilizacyjne (opanowanie wiedzy teoretycznej oraz poznanie metod i technik pracy z ludźmi chorującymi na otyłość, cukrzycę, miażdżycę, osoby po zawałach, nadciśnienie tętnicze, astmę, alergię, rwę kulszową, problemy ortopedyczne po kontuzjach i inne).

ADRESACI
Studia podyplomowe z zakresu Trening personalny na siłowni z elementami treningu zdrowotnego skierowane są głównie do:

– absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich wychowania fizycznego,

– animatorów turystyki i rekreacji ruchowej,

– fizjoterapeutów,

– oraz absolwentów z przygotowaniem pedagogicznym.

Studia podyplomowe szczególnie dotyczą osób pragnących podjąć pracę jako trener personalny i sportowy, instruktor rekreacji ruchowej, obecnych lub przyszłych prowadzących zajęcia ruchowe z osobami zagrożonymi chorobami cywilizacyjnymi oraz pracujących w siłowniach, w klubach fitness, wszystkich trenujących indywidualnie z podopiecznym.

W PROGRAMIE
Program studiów podyplomowych Trening personalny na siłowni z elementami treningu zdrowotnego obejmuje m.in. zagadnienia w zakresie:

Psychologia Sportu
Budowanie relacji z klientem i podstawy motywowania
Anatomia układu ruchu z elementami medycyny sportowej
Podstawy fizjologii wysiłku fizycznego
Edukacja motoryczna
Metodyka kulturystyki – bodybuilding
Metodyka trójboju siłowego
Gry i zabawy siłowe
Podstawy treningu zdrowotnego i leczniczego
Indywidualne metody treningu leczniczego osób cierpiących na choroby cywilizacyjne
Trening w schorzeniach ortopedycznych
Trening z kobietami w ciąży
Trening z seniorem
Budowa i konstruowanie wywiadów medycznych w aktywności fizycznej
Stretching – zapobieganie kontuzjom i urazom
Podstawy dietetyki
Psychodietetyka
Praktyki
KORZYŚCI
Studia podyplomowe Trening personalny na siłowni z elementami treningu zdrowotnego przygotowują praktycznie i teoretycznie do pracy indywidualnej z podopiecznym, chcącym trenować rekreacyjnie. Absolwent przygotowany jest do pracy w siłowniach, klubach fitnessowych, bazach rekreacyjnych hoteli, ośrodkach odnowy biologicznej i rekreacji ruchowej. Ponadto absolwent studiów podyplomowych uzyskuje przygotowanie kompetencyjne:

umiejętność dostosowania treningu do możliwości osoby ćwiczącej,
kompleksową wiedzę z zakresu trenowania osób cierpiących na choroby cywilizacyjne,
organizowania procesu kształtowania cech motorycznych i dobrego samopoczucia podopiecznego,
umiejętności związane z komunikacją i motywowaniem ludzi do bycia aktywnym,
umiejętność diagnozowania stanu zdrowia osoby próbującej podjąć aktywność fizyczną,
znajomość ćwiczeń siłowych i kulturystycznych oraz metod budowania szybkości, siły, wytrzymałości, wydolności, zwinności, zręczności i mocy,
umiejętność prowadzenia zajęć kulturystycznych i siłowych,
umiejętność nauczania techniki ruchu w sportach siłowych i kulturystyce,
wiedzę z zakresu odżywiania i suplementacji w sporcie i rekreacji ruchowej,
umiejętności prowadzenia treningu z osobami starszymi i kobietami w ciąży
CZAS TRWANIA
2 semestry – 245 h zajęć + 60 h praktyk

Zasady rekrutacji

AAzwiń
WYMAGANE DOKUMENTY:

- dyplom ukończenia studiów
- formularz zgłoszeniowy
- kserokopia dowodu osobistego

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

• czerwiec-wrzesień - Rekrutacja na semestr zimowy
• styczeń-luty - Rekrutacja na semestr letni

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź

telefony: 42 29 95 637, 42 63 15 039, 42 29 95 633 (wtorek - piątek: 7.30 - 16.00)

w sprawach finansowych: 42 29 95 608 (wtorek - piątek: 7.30 - 15.30)

e-mail: ckp@ahe.lodz.pl
www.ckp.ahe.lodz.pl