Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul.Sterlinga 26, 90-212 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Zintegrowana profilaktyka uzależnień i społecznych zachowań ryzykownych

Kategoria: Zdrowie publiczne

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Centrum Kształcenia Podyplomowego

Opis kierunku

AAzwiń
CEL STUDIÓW
Celem studiów ZINTEGROWANA PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ I SPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH jest uzyskanie wiedzy i kompetencji w obszarze zintegrowanych działań profilaktycznych. Słuchacze maja szansę na zdobycie umiejętności praktycznych obejmujących: tworzenie i realizację programów profilaktycznych oraz zastosowanie adekwatnych metod i technik pracy treningowo-warsztatowej w odniesieniu do zachowań ryzykownych. Studia dają możliwość gruntownego poszerzenia wiedzy z zakresu: mechanizmów uzależnień behawioralnych, współczesnych problemów z substancjami psychoaktywnymi, a także pracy profilaktycznej z wszelkimi dysfunkcjami i patologicznymi zjawiskami społecznymi w płaszczyźnie psychospołecznej.

ADRESACI
Studia realizowane są we współpracy z Łódzką Akademią Profilaktyki Społecznej oraz specjalistami z zakresu pracy profilaktycznej. Skierowane są do pedagogów, nauczycieli, psychologów, pracowników socjalnych, asystentów rodziny, kuratorów sądowych, policjantów, strażników miejskich oraz osób posiadających wykształcenie wyższe, których celem jest zdobycie kompetencji i zwiększenie osobistych możliwości w pracy profilaktycznej. Przeznaczone są również dla osób, pracujących z grupami ryzyka, bądź pragnących poszerzyć wiedzę i umiejętności z zakresu szeroko pojętej pozytywnej profilaktyki i jej zastosowań praktycznych.

W PROGRAMIE
W programie studiów ZINTEGROWANA PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ I SPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH między innymi:

Podstawy profilaktyki społecznej
Budowanie programów profilaktycznych- metodyka
Elementy psychologii rozwojowej i wychowawczej
Uzależnienia behawioralne
Zaburzenia zachowania i zaburzenia psychiczne wywołane środkami psychoaktywnymi
Diagnostyka w profilaktyce
Przemoc i agresja w relacjach społecznych i indywidualnych. Programy pomocowe
Subkultury i sekty w obszarze pracy profilaktycznej
Warsztat komunikacji i integracji interpersonalnej
Profilaktyka instytucjonalna
Prawno- karne aspekty w pracy profilaktycznej
Współczesne zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży
Biomedyczne podstawy pracy profilaktycznej a zachowania ryzykowne
Metodyka profilaktycznej pracy warsztatowej
Warsztat rozwoju osobistego
Warsztat komunikacji i integracji interpersonalnej
Alternatywne modele pracy profilaktycznej
Podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej i elementy socjoterapii
Elementy mediacji i negocjacji w pracy profilaktycznej
KORZYŚCI
Studia dają możliwości dogłębnego zapoznania się z pracą profilaktyczną w obszarze społecznych zachowań ryzykownych.
Nastawione są na zdobycie praktycznych umiejętności słuchaczy oraz uzyskanie niezbędnej wiedzy w zakresie szeroko pojętej patologii społecznej.
Uczą specyfiki pracy warsztatowej oraz konstruowania profesjonalnych programów profilaktycznych opartych o zasoby osobiste i czynniki chroniące.
Dużym atutem jest współpraca z Łódzką Akademią Profilaktyki Społecznej oraz specjalistami z wielu dziedzin wspierających skuteczną profilaktykę.
Program nastawiony jest również na umiejętne zastosowanie profilaktycznych programów pozytywnych w różnych placówkach i grupach odbiorców, gdzie głównymi problemami są miedzy innymi agresja, przemoc czy uzależnienia.
Umiejętności nabyte w toku realizacji studiów pozwolą na samodzielne podejmowanie czynności profilaktycznych , odpowiednie zdiagnozowanie sytuacji oraz ustalenie stanu prawno- karnego w danym obszarze zaburzeń.
Program kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz certyfikatem kompetencji profilaktycznych, wydanym przez Łódzką Akademię Profilaktyki Społecznej.

CZAS TRWANIA
2 semestry (285 godzin w tym 60 godzin praktyk)

Zasady rekrutacji

AAzwiń
WYMAGANE DOKUMENTY:

- dyplom ukończenia studiów
- formularz zgłoszeniowy
- kserokopia dowodu osobistego

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

• czerwiec-wrzesień - Rekrutacja na semestr zimowy
• styczeń-luty - Rekrutacja na semestr letni

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź

telefony: 42 29 95 637, 42 63 15 039, 42 29 95 633 (wtorek - piątek: 7.30 - 16.00)

w sprawach finansowych: 42 29 95 608 (wtorek - piątek: 7.30 - 15.30)

e-mail: ckp@ahe.lodz.pl
www.ckp.ahe.lodz.pl