Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul.Sterlinga 26, 90-212 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Pedagogika

Wydział: FILIA AHE W JAŚLE

Opis kierunku

AAzwiń
Dlaczego PEDAGOGIKA w AHE to najlepszy wybór?

Będziesz uczestniczył w kreatywnych zajęciach. Większość kursów zrealizujesz w ciekawej formie konwersatoriów, warsztatów i projektów.
Poznasz aktualne tendencje, narzędzia i metody pracy pedagogicznej.
Zajęcia odbywają się w specjalistycznych pracowniach wyposażonych w nowoczesne pomoce naukowe. Do Twojej dyspozycji w ramach zajęć będą m.in. pracownia edukacji wczesnoszkolnej, profilaktyki uzależnień, doradztwa zawodowego, masażu i terapii ruchowej.
Będziesz współpracował z pełnymi pasji specjalistami i praktykami, którzy na co dzień pracują w ośrodkach edukacyjnych, opiekuńczych, wychowawczych i terapeutycznych.

Po kierunku PEDAGOGIKA znajdziesz PRACĘ w:

szkolnictwie
domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych, świetlicach terapeutycznych
poradniach psychologiczno-pedagogicznych
przedszkolach publicznych i niepublicznych, Klubach Malucha, domach małego dziecka
internatach i bursach, ośrodkach wychowawczych i szkolno-wychowawczych
szkołach podstawowych publicznych i niepublicznych (klasy I–III; klasy integracyjne; nauczanie indywidualne)
szkolnych oddziałach przyszpitalnych, szkołach sanatoryjnych
zakładach karnych, zakładach poprawczych
świetlicach środowiskowych, ogniskach wychowawczych
sądach (kurator rodzinny), ośrodkach interwencyjnych, schroniskach
fundacjach prowadzących działalność społeczną i profilaktyczną
warsztatach terapii zajęciowej
działach personalnych firm, agencjach doradztwa personalnego, urzędach pracy
ośrodkach pomocy społecznej, szkolnych ośrodkach kariery
innych miejscach pracy z ludźmi, gdzie nieodzowne są rozwinięte umiejętności interpersonalne oraz wiedza psychologiczno-pedagogiczna.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń

Elektroniczna rekrutacja dostępna jest pod adresem: https://rekrutacja.ahe.lodz.pl/


ul. Szkolna 38

ul. Szkolna 38,
38-200 Jasło
tel. 13 42 61 360
e-mail: jaslo@ahe.lodz.pl