Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul.Sterlinga 26, 90-212 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Politologia

Wydział: FILIA AHE W JAŚLE

Opis kierunku

AAzwiń
Dlaczego POLITOLOGIA w AHE to najlepszy wybór?

Będziesz wspomagał osoby przedsiębiorcze i twórcze, w prowadzeniu innowacyjnej działalności gospodarczej.
Samodzielnie zaprojektujesz i uruchomisz innowacje gospodarcze.
Zapoznasz się aktualnymi etapami przygotowania i zarządzania projektami współfinansowanymi w ramach programów europejskich oraz w ramach innych źródeł finansowania.
Odbędziesz specjalistyczne warsztaty z zakresu wypełniania wniosków aplikacyjnych w ramach funduszy strukturalnych dla instytucji naukowych, organizacji, MSP oraz innych osób fizycznych i prawnych.
Zapoznasz się z ekonomicznymi, politycznymi i społecznymi uwarunkowaniami bezpieczeństwa narodowego.
Zdobędziesz gruntowne przygotowanie do prowadzenia negocjacji międzynarodowych oraz poznasz tajniki protokołu dyplomatycznego.
Otrzymasz gruntowną wiedzę dotyczącą funkcjonowania systemu wymiaru sprawiedliwości, a także statusu prawnego urzędnika sądowego.

Po studiach na kierunku POLITOLOGIA znajdziesz PRACĘ w:

organach administracji publicznej
instytucjach europejskich
biurach poselskich
redakcjach prasowych, telewizyjnych i radiowych
organizacjach pozarządowych oraz korporacjach
partiach politycznych, jednostkach marketingu i promocji partii
zespołach osób gospodarujących innowacjami dla JST
administracji wymiaru sprawiedliwości, organach ochrony prawnej, organach penitencjarnych
organach podporządkowanych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych (m. in.: Policja, Straż Graniczna, Służba Więzienna)
instytucjach pozarządowych zajmujących się problematyką bezpieczeństwa (m. in.: Straż Gminna - Miejska, Straż Leśna, agencje zajmujące się ochroną osób i mienia).

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń

Elektroniczna rekrutacja dostępna jest pod adresem: https://rekrutacja.ahe.lodz.pl/


ul. Szkolna 38

ul. Szkolna 38,
38-200 Jasło
tel. 13 42 61 360
e-mail: jaslo@ahe.lodz.pl