Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul.Sterlinga 26, 90-212 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Pedagogika - studia magisterskie

Wydział: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

Opis kierunku

AAzwiń
Specjalności

STUDIA II STOPNIA

- terapia pedagogiczna z elementami logopedii - NOWOŚĆ
- doradztwo zawodowe i personalne
- edukacja i promocja zdrowia
- edukacja wczesnoszkolna
- pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami pomocy społecznej
- pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapii
- pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją ruchową
- psychopedagogika z profilaktyką społeczną
- terapia pedagogiczna z coachingiem
- wychowanie przedszkolne z elementami logopedii
- pedagogika tańca
- opieka nad osobami starszymi i ich aktywizacja
- pedagogika rodziny – asystent rodziny
- wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z elementami logopedii

Studia przez Internet

II stopnia

- terapia pedagogiczna z elementami logopedii
- pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami pomocy społecznej
- doradztwo zawodowe i personalne
- edukacja wczesnoszkolna z elementami pedagogiki C. Freineta
- edukacja i promocja zdrowia
- pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapii
- psychopedagogika z profilaktyką społeczną
- terapia pedagogiczna z coachingiem
- wychowanie przedszkolne z elementami logopedii
- opieka nad osobami starszymi i ich aktywizacja
- pedagogika rodziny – asystent rodziny
- edukacja wczesnoszkolna

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń

Elektroniczna rekrutacja dostępna jest pod adresem: https://rekrutacja.ahe.lodz.pl/


Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul. Sterlinga 26
90-212 Łódź
Rekrutacja:
42 631 58 00
42 631 58 01

Bezpłatna infolinia:
42 29 95 500

Rekrutacja rekrutacja@ahe.lodz.pl

Centrum Kształcenia Podyplomowego

ul.Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź

telefony: 42 63 15 039, 42 29 95 637
fax: 42 29 95 767
e-mail: ckp@ahe.lodz.pl
www.ckp-lodz.pl

Polski Uniwersytet Wirtualny
ul.Sterlinga 26,
90-212 Łódź

Rekrutacja na studia I i II stopnia
e-mail: rekrutacja@puw.pl
tel. (+48) 42 63 15 800
tel. (+48) 42 63 15 801

Rekrutacja na studia podyplomowe
e-mail: podyplomowe@puw.pl
tel. (+48) 42 29 95 637

Rekrutacja na kursy
e-mail: kursy@puw.pl
tel. (+48) 42 63 15 039
fax (+48) 42 29 95 767

Zapraszamy do naszych biur w godzinach
poniedziałek-piątek: 7.30 - 15.30