Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul.Sterlinga 26, 90-212 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Ekonomia

Wydział: WYDZIAŁ EKONOMI I ZARZĄDZANIA

Opis kierunku

AAzwiń
KOMPETENCJE MENADŻERSKIE I ZARZĄDZANIE FIRMĄ

Życie menadżera to wyzwania i dylematy. Pracując jako menadżer będziesz musiał codziennie stawiać im czoła. Od czego zależy realizacja celów naszej firmy? Jakie informacje musimy posiadać, żeby nie dać się zaskoczyć konkurencji Jakie kompetencje i umiejętności powinni posiadać moi pracownicy? Jak poradzić sobie w sytuacji, gdy spada sprzedaż, a dłużnicy naciskają na spłatę należności? Jak zwalczyć stres wynikający z konieczności podejmowania trudnych decyzji? Co lepiej zmotywuje kadrę: pieniądze czy może bezpłatne karnety na imprezy sportowe odbywające się w mieście? Dlaczego nasi pracownicy są nieefektywni? W jaki sposób usprawnić komunikacje pomiędzy poszczególnymi działami w firmie? Z jakiego powodu niektórzy menadżerowie są bardziej lubiani i mają większy autorytet ode mnie?

Jako menadżer będziesz musiał skutecznie i szybko poradzić sobie z wieloma trudnymi sytuacjami i problemami, których rozwiązanie wymagać będzie od Ciebie szeregu umiejętności i kompetencji.

Decydując się na wybór specjalizacji Kompetencje menadżerskie i zarządzanie firmą, wiesz, że:

zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania potencjałem społecznym nowoczesnych organizacji,
poznasz najnowsze trendy oraz metody i techniki wykorzystywane w zarządzaniu firmą i nauczysz się je wykorzystywać w praktyce organizacyjnej
będziesz umiał diagnozować i analizować problemy wynikające z funkcjonowania ludzi w organizacji i samych organizacji
zdobędziesz i rozwiniesz, przydatne w każdej organizacji i życiu codziennym umiejętności: sprawnego komunikowania się, wpływania na innych, kreatywnego myślenia, współpracy z ludźmi, pracy zespołowej, itp.
będziesz lepiej rozumieć i trafniej przewidywać procesy zachodzące we współczesnych realiach społeczno-ekonomicznych.
Metody aktywizujące, projekty, symulacje decyzyjne oraz case study, stanowiące podstawę zajęć, gwarantują, że zdobędziesz praktyczne umiejętności możliwe do wykorzystania w świecie realnych organizacji.

Jesteśmy przekonani, że nauka poprzez ćwiczenia i osobiste doświadczenia jest dla Ciebie najskuteczniejszą formą rozwijania Twojej kreatywności, umiejętności zarządczych i kompetencji społecznych- Twojej karty przetargowej na rynku pracy.

FINANSE, RACHUNKOWOŚĆ, ZARZĄDZANIE DŁUGIEM I WINDYKACJA

Wierzyć czy wiedzieć, że coś się opłaca? Jeżeli będziesz zajmować się finansami firmy odpowiedź jest oczywista – musisz wiedzieć. Wiara może oczywiście pomóc, ale tylko wiedza i umiejętność jej wykorzystania są podstawą rynkowego sukcesu firmy.

Kiedy prowadzona działalność przestanie być rentowna? Czy uda nam się utrzymać płynność finansową? Jakie strategie finansowe umożliwią nam realizację przyjętych celów? Z jakich źródeł finansowania możemy skorzystać? W oparciu o jakie kryteria bank będzie oceniał zdolność kredytową naszej firmy? Jak zweryfikować wiarygodność naszych dostawców? Jak odzyskać, płynące z tytułu zrealizowanych umów, należności?

Oto pytania, na które poszukują odpowiedzi współcześnie funkcjonujące firmy, bez względu na to kto jest ich właścicielem, w jakim kraju działają, jaka jest ich kondycja ekonomiczna czy kto nimi zarządza. Oto pytania, na które sam będziesz musiał umieć znaleźć odpowiedź pracując w firmie, w banku, a nawet w urzędzie gminy.

Decydując się na wybór specjalizacji Finanse i rachunkowość. Zarządzanie długiem, windykacja. wiesz, że :

zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu nowoczesnego, innowacyjnego zarządzania finansami firmy i ryzykiem finansowym
nabędziesz umiejętność sporządzania, prezentowania i interpretowania wyników analiz finansowych, ekonomicznych i strategicznych,
zdobędziesz umiejętność oceny wpływu danych liczbowych na warunki funkcjonowania firmy,
zdobędziesz przydatne w każdej organizacji umiejętności zarządzania zadłużeniem, poznasz skuteczne metody windykacji
będziesz przygotowany do prowadzenia ewidencji zdarzeń gospodarczych i zarządzania finansami na szczeblu operacyjnym
zdobędziesz umiejętność efektywnego rozwiązywania problemy z zakresu rachunkowości i finansów, wynikających zarządzania firmą
Przysłowie mówi „pieniądz rządzi światem”, my nauczymy Cię zarządzać pieniądzem.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń

Elektroniczna rekrutacja dostępna jest pod adresem: https://rekrutacja.ahe.lodz.pl/


Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul. Sterlinga 26
90-212 Łódź
Rekrutacja:
42 631 58 00
42 631 58 01

Bezpłatna infolinia:
42 29 95 500

Rekrutacja rekrutacja@ahe.lodz.pl

Centrum Kształcenia Podyplomowego

ul.Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź

telefony: 42 63 15 039, 42 29 95 637
fax: 42 29 95 767
e-mail: ckp@ahe.lodz.pl
www.ckp-lodz.pl

Polski Uniwersytet Wirtualny
ul.Sterlinga 26,
90-212 Łódź

Rekrutacja na studia I i II stopnia
e-mail: rekrutacja@puw.pl
tel. (+48) 42 63 15 800
tel. (+48) 42 63 15 801

Rekrutacja na studia podyplomowe
e-mail: podyplomowe@puw.pl
tel. (+48) 42 29 95 637

Rekrutacja na kursy
e-mail: kursy@puw.pl
tel. (+48) 42 63 15 039
fax (+48) 42 29 95 767

Zapraszamy do naszych biur w godzinach
poniedziałek-piątek: 7.30 - 15.30