Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

ul.Kanonicza 25, 31-002 Kraków
woj.małopolskie
tel. 12 370 86 16
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Nauki o rodzinie - studia licencjackie

Wydział: Wydział Nauk Społecznych

Zasady rekrutacji

AAzwiń
STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

„NOWA MATURA”
Konkurs świadectw według punktów z obowiązkowych przedmiotów egzaminu maturalnego pisemnego:
- z języka polskiego, języka obcego (poziom podstawowy i rozszerzony);
- oraz do wyboru z przedmiotów dodatkowych: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia lub biologia (poziom podstawowy lub rozszerzony);
- punkty z matury z poziomu rozszerzonego są pomnożone przez współczynnik 1,5.

„STARA MATURA”
Konkurs ocen ze świadectw dojrzałości, w którym będą brane pod uwagę następujące przedmioty: język polski, język obcy oraz do wyboru: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia lub biologia (w obliczeniu końcowym przyjmuje się następujący system punktacji: bardzo dobry – 3 punkty, dobry – 2 punkty, dostateczny – 1 punkt)

Na I rok studiów pierwszego stopnia zostaną przyjęci, poza konkursem świadectw, laureaci oraz finaliści olimpiad przedmiotowych i konkursów stopnia centralnego z: języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, wiedzy religijnej.

Na studiach I stopnia istnieje możliwość wyboru grupy przedmiotów fakultatywnych:
• poradnictwo i mediacje
• niepełnosprawność w rodzinie