Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

ul.Kanonicza 25, 31-002 Kraków
woj.małopolskie
tel. 12 370 86 16
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Teologia - studia jednolite magisterskie

Wydział: Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie

Opis kierunku

AAzwiń
specjalność:
• kapłańska (dla alumnów WSD)
• katechetyczno-pastoralna (studia dla osób świeckich i zakonnych)
• socjalno-charytatywna (studia dla osób świeckich i zakonnych)

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie przedstawiają następujące dokumenty:
• świadectwo dojrzałości lub jego wiarygodną kopię
• świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej lub jego wiarygodną kopię
• wypełniony kwestionariusz
• opinię duszpasterza (proboszcza lub katechety)
• 3 fotografie
• zaświadczenie lekarskie
• kserokopię dowodu osobistego

Podstawą przyjęcia na specjalność katechetyczno-pastoralną i socjalno-charytatywną są wyniki świadectwa dojrzałości lub świadectwo maturalne ("stara matura").

Podstawą przyjęcia na specjalność kapłańską jest przyjęcie do Wyższego Seminarium Duchownego.
Bliższych informacji można uzyskać w Sekretariacie WTST:
33-100 Tarnów, ul. Piłsudskiego 6, tel. 14 622 33 31

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Sekretariat Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie
33-100 Tarnów, ul. Piłsudskiego 6
tel. 14 622 33 31
e-mail: wteol@diecezja.tarnow.pl