Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania

ul.Kozietulskiego 6-7, 76-200 Słupsk
woj.pomorskie
tel. (59) 848-28-63
fax. (59) 848-28-67
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe