• Niestacjonarne
 • Podyplomowe
 • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite

Opis uczelni

AAzwiń

Wszystko zaczęło się w 1992 roku, kiedy to na podstawie Ustawy o szkolnictwie wyższym powstała w Poznaniu Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości. Tym samym jesteśmy najstarszą uczelnią niepubliczną w Wielkopolsce i 9-tą tego typu w Polsce. Pomysłodawcą i założycielem Uczelni był mgr inż. Jerzy Pietrzyk. Jego ideą było stworzenie Uczelni przyjaznej studentom i całemu środowisku naukowemu, łączącej praktyczną naukę biznesu z wiedzą prawną.

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu w krótkim czasie stała się wizytówką Wielkopolski. Już w 1997 r. uzyskaliśmy uprawnienia do prowadzenia studiów na poziomie magisterskim na dwóch kierunkach: Zarządzanie i Marketing oraz Administracja, a także na poziomie licencjackim na kierunku Politologia. W 2001 r. otrzymaliśmy od Marszałka Sejmu RP dyplom uznania „Za odwagę tworzenia wyższej edukacji niepaństwowej”.

Potwierdzeniem stabilności oferty edukacyjnej były pozytywne oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej dotyczące jakości kształcenia na kierunkach: Zarządzanie i Marketing (grudzień 2004 r.), Politologia (luty 2006), Administracja (wrzesień, listopad 2008), Zarządzanie (marzec 2010) oraz Administracja (czerwiec 2010).

Przez 23 lat wykształciliśmy 38 tys. absolwentów, których wiedzę oraz umiejętności potwierdzają pracodawcy. Dziś nasza uczelnia to synonim stabilności i wysokiego poziomu nauczania. WSZiB w Poznaniu od 2000 r. ma własny, nowoczesny budynek dydaktyczny i administracyjny z rektoratem, dziekanatami i biblioteką przy ul. Roboczej 4.

Naszą misją jest budowanie kultury nowoczesnego zarządzania i wspieranie indywidualnego rozwoju studentów w doskonaleniu kompetencji menedżerskich oraz wiedzy prawno-administracyjnej.

www.wszib.poznan.pl/uczelnia

Oferta edukacyjna

AAzwiń

W naszej Uczelni możesz studiować Zarządzanie lub Administrację. Są to studia pierwszego stopnia (licencjackie) i drugiego stopnia (magisterskie) oraz studia podyplomowe – niestacjonarne (zaoczne) lub niestacjonarne na odległość (e-learning). Zarówno na Zarządzaniu jaki i na Administracji możesz wybrać różne specjalności kierunkowe, dlatego bez trudu znajdziesz coś dla siebie.

http://www.wszib.poznan.pl/studia/studia

Administracja

Studiując Administrację w naszej Uczelni zdobędziesz wiedzę prawną wspartą niezbędnymi umiejętnościami praktycznymi. Masz więc duże szanse stać się w przyszłości wartościowym pracownikiem w szeroko pojętej administracji. A jak pokazują prognozy, zapotrzebowanie na rynku pracy na specjalistów ds. administracji będzie rosło.

http://www.wszib.poznan.pl/node/41

Specjalności kierunkowe:

 • prawo energetyczne w gospodarce i administracji
 • prawo dla biznesu
 • administracja publiczna
 • administracja gospodarcza
 • administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego
 • prawo i ochrona pracy
 • zarządzanie w administracji

Zarządzanie

W naszej Uczelni to kierunek z ponad 22-letnią tradycją. Ty również możesz dołączyć do grona ekonomistów-menedżerów, księgowych i specjalistów z zakresu HR, finansów, marketingu, sprzedaży, IT, logistyki, wyróżniających się na rynku pracy wysokimi kwalifikacjami i umiejętnością podejmowania trafnych decyzji ekonomicznych.

http://www.wszib.poznan.pl/node/40

Specjalności kierunkowe:

 • zarządzanie obsługą klienta
 • zarządzanie projektami
 • zarządzanie kadrami
 • zarządzanie przedsiębiorstwem
 • zarządzanie logistyką
 • zarządzanie finansami
 • informatyka w zarządzaniu
 • psychologia zarządzania
 • rachunkowość jednostek gospodarczych
 • reklama i marketing
 • neuropsychologia biznesu

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe są szansą na uzupełnienie wykształcenia, pogłębienie wiedzy, zdobycie umiejętności decydujących o wyborach pracodawców. A pracodawcy potwierdzają naszą skuteczność w przygotowywaniu kadr kierowniczych i specjalistycznych. Świadczą o tym wysokie notowania w rankingach Newsweeka i Rzeczpospolitej.

http://www.wszib.poznan.pl/studia-podyplomowe-0

Studia podyplomowe w naszej ofercie:

 • Praktyczne aspekty zarządzania projektami z certyfikatem PMI Global R.E.P.
 • Prawo i biznes
 • Rachunkowość jednostek gospodarczych
 • Administrowanie kadrami i płacami

Rekrutacja

AAzwiń

Chcesz dołączyć do grona studentów WSZiB w Poznaniu? Obecnie prowadzimy rekrutację na studia pierwszego stopnia (licencjackie), drugiego stopnia (magisterskie) oraz na studia podyplomowe na kierunkach Zarządzanie oraz Administracja. Możesz studiować w trybie niestacjonarnym (zjazdy dwudniowe – sobota, niedziela) lub niestacjonarnym na odległość. Wystarczy, że dostarczysz stosowne dokumenty do Biura Rekrutacji (osobiście lub pocztowo).

Studia pierwszego i drugiego stopnia mają charakter autonomiczny. Po każdych studiach licencjackich, niekoniecznie na kierunku pokrewnym, możesz przyjść do nas na studia magisterskie. Przyjęcie na nie odbywa się bez wyznaczania różnic programowych – wymagany jest jedynie dyplom ukończenia studiów licencjackich. Zwiększa to Twoje szanse zawodowe na rynku pracy oraz otwiera nowe horyzonty intelektualne.

UWAGA!

Przyjmujemy studentów przenoszących się w trakcie studiów z innych uczelni o podobnych kierunkach. Zapewniamy przyjazny sposób dopasowania do naszych programów studiów.

http://www.wszib.poznan.pl/rekrutacja

Jak się do nas zapisać?

 • wypełnij kartę zgłoszeniową online - http://www.wszib.poznan.pl/node/108
 • prześlemy Ci formularz zgłoszeniowy i umowę, zapoznaj się z nimi, wydrukuj (umowę w 2 egzemplarzach) i wypełnij

Przygotuj pozostałe dokumenty:

 • odpis świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę średnią (kandydaci na studia pierwszego stopnia),
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem, jeśli taki otrzymałaś/eś (kandydaci na studia drugiego stopnia lub podyplomowe),
 • 2 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami dla dowodu osobistego,
 • kserokopię dowodu osobistego (do poświadczenia z oryginałem przez Uczelnię lub poświadczoną przez uprawniony organ).

Prześlij dokumenty pocztą albo dostarcz je osobiście do Uczelni: ul. Robocza 4, 61-535 Poznań, Biuro Rekrutacji – budynek dydaktyczny.

Atuty WSZiB

AAzwiń

Nasze atuty

 • 10 minut pieszo od dworca PKP i PKS
 • Bezpłatny parking dla studentów
 • Wszystkie zajęcia w jednym budynku
 • Przyjazne Centrum Obsługi Studenta
 • Wysoki poziom nauczania – wykładowcy akademiccy i praktycy biznesu
 • Warsztaty praktyczne z certyfikatami w cenie studiów
 • Bezpłatne biuro prawne dla studentów
 • Coach Bardzo Osobisty – bezpłatne porady coacha biznesu dla studentów
 • Studia niestacjonarne przez Internet. Trzy weekendy w Poznaniu w semestrze (e-learning)
 • 23 lata istnienia – najstarsza prywatna uczelnia w Wielkopolsce
 • 38000 absolwentów
 • Rozkładając płatność na raty płacisz zawsze tyle samo
 • Wpisowe zawsze 0 zł
 • Studia magisterskie po każdym licencjacie, bez różnic programowych
 • Studia podyplomowe po licencjacie
 • Wiele specjalności kierunkowych
 • Międzynarodowi wykładowcy
 • Spotkania z ludźmi ze świata biznesu
 • Atrakcje i niespodzianki dla studentów w trakcie roku akademickiego
 • Wyjątkowa, przyjazna atmosfera
http://www.wszib.poznan.pl/dlaczego-wszib

Rabaty na studia

W rekrutacji na rok akademicki 2015/2016 przewidzieliśmy atrakcyjne rabaty dla kandydatów!

Rabaty za termin aplikacji na studia:

 • Maj, czerwiec – 300 zł
 • Lipiec – 200 zł
 • Sierpień – 100 zł

Dodatkowo specjalny rabat 200 zł dla naszych absolwentów przez cały czas trwania rekrutacji!

Wpisowe na studia I i II stopnia zawsze 0 zł

Życie studenckie

Zapoznaj się z życiem studenckim na naszej Uczelni odwiedzając naszego facebooka:

https://www.facebook.com/wszibwpoznaniu

Obejrzyj również nasz krótki film promujący:

Kontakt

 • Biuro Rekrutacji WSZiB w Poznaniu
 • ul. Robocza 4, pokój nr 3 (bud. dydaktyczny)
 • 61-538 Poznań

Godziny otwarcia:

Wtorek – sobota 9.00-18.00

Kontakt:

Galeria

zwiń