• Niestacjonarne
 • Podyplomowe
 • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite

Kierunek: Administracja - studia magisterskie

Wydział: Wydział Administracji

Opis kierunku

AAzwiń
Studiując Administrację w naszej Uczelni zdobędziesz wiedzę prawną wspartą niezbędnymi umiejętnościami praktycznymi. Masz więc duże szanse stać się w przyszłości wartościowym pracownikiem w szeroko pojętej administracji. A jak pokazują prognozy, zapotrzebowanie na rynku pracy na specjalistów ds. administracji będzie rosło.

Powinieneś także wiedzieć, że WSZiB w Poznaniu kształci na kierunku Administracja już od 21 lat.

Specjalności kierunkowe:

 • prawo energetyczne w gospodarce i administracji

 • prawo dla biznesu

 • administracja publiczna

 • administracja gospodarcza

 • administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • prawo i ochrona pracy

 • zarządzanie w administracji

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Chcesz dołączyć do grona studentów WSZiB w Poznaniu? Obecnie prowadzimy rekrutację na studia pierwszego stopnia (licencjackie), drugiego stopnia (magisterskie) oraz na studia podyplomowe na kierunkach Zarządzanie oraz Administracja. Możesz studiować w trybie niestacjonarnym (zjazdy dwudniowe – sobota, niedziela) lub niestacjonarnym na odległość. Wystarczy, że dostarczysz stosowne dokumenty do Biura Rekrutacji (osobiście lub pocztowo).

Studia pierwszego i drugiego stopnia mają charakter autonomiczny. Po każdych studiach licencjackich, niekoniecznie na kierunku pokrewnym, możesz przyjść do nas na studia magisterskie. Przyjęcie na nie odbywa się bez wyznaczania różnic programowych – wymagany jest jedynie dyplom ukończenia studiów licencjackich. Zwiększa to Twoje szanse zawodowe na rynku pracy oraz otwiera nowe horyzonty intelektualne.

UWAGA!

Przyjmujemy studentów przenoszących się w trakcie studiów z innych uczelni o podobnych kierunkach. Zapewniamy przyjazny sposób dopasowania do naszych programów studiów.

http://www.wszib.poznan.pl/rekrutacja

Jak się do nas zapisać?

 • wypełnij kartę zgłoszeniową online - http://www.wszib.poznan.pl/node/108

 • prześlemy Ci formularz zgłoszeniowy i umowę, zapoznaj się z nimi, wydrukuj (umowę w 2 egzemplarzach) i wypełnij


Przygotuj pozostałe dokumenty:

 • odpis świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę średnią (kandydaci na studia pierwszego stopnia),

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem, jeśli taki otrzymałaś/eś (kandydaci na studia drugiego stopnia lub podyplomowe),

 • 2 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami dla dowodu osobistego,

 • kserokopię dowodu osobistego (do poświadczenia z oryginałem przez Uczelnię lub poświadczoną przez uprawniony organ).


Prześlij dokumenty pocztą albo dostarcz je osobiście do Uczelni: ul. Robocza 4, 61-535 Poznań, Biuro Rekrutacji – budynek dydaktyczny.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Studiując Administrację w naszej Uczelni zdobędziesz wiedzę prawną wspartą niezbędnymi umiejętnościami praktycznymi. Masz więc duże szanse stać się w przyszłości wartościowym pracownikiem w szeroko pojętej administracji. A jak pokazują prognozy, zapotrzebowanie na rynku pracy na specjalistów ds. administracji będzie rosło.

Powinieneś także wiedzieć, że WSZiB w Poznaniu kształci na kierunku Administracja już od 22 lat.