• Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite

Kierunek: Administrowanie kadrami i płacami

Kategoria: Administracja

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Administracji

Opis kierunku

AAzwiń
Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie specjalistów w zakresie administrowania i organizacji kadr. Studia dają możliwość przyswojenia wiedzy z zakresu przepisów prawa pracy oraz administrowania zasobami kadrowymi, wzbogaconej o dodatkowe zagadnienia powiązane z tą problematyką. Studia pozwalają uzyskać niezbędną wiedzę w szczególności z zakresu: zatrudnienia pracowniczego (stosunku pracy), problematyki urlopowej, polityki płacowej, ochrony pracy, tworzenia zakładowych aktów prawa pracy, organizowania i zarządzania czasem pracy, kierowania kadrami i organizacji pracy, zarządzania ryzykiem kadrowym, ubezpieczeń społecznych i podatków dotyczących zatrudnienia oraz działalności socjalnej pracodawcy.

Adresaci studiów

Studia powinny zainteresować każdego kto współuczestniczy w procesie zarządzania firmą lub instytucją oraz jest zainteresowany podnoszeniem jakości i kultury pracy, ograniczaniem błędów w pracy, poprawnymi relacjami interpersonalnymi, prawidłowym stosowaniem przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i podatków dotyczących spraw pracowniczych, a więc: pracodawców, menedżerów i kierowników, pracowników kierujących działami personalnymi, specjalistów od spraw kadrowo-płacowych i pracowników zatrudnionych w działach kadr, a także osób zamierzających rozpocząć aktywność zawodową w takiej roli.

Program studiów – więcej zagadnień – więcej wiedzy – więcej pomocy w praktyce

Program studiów został ukierunkowany przede wszystkim na potrzeby praktyki, aby ułatwiać pracodawcom i menedżerom osiąganie celów ekonomicznych i gospodarczych poprzez efektywną i właściwą politykę kadrową, a pracownikom zajmującym się sprawami kadr i płac - sprawne wykonywanie swoich obowiązków.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Warunki przyjęcia

Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie dokumentów, w tym odpisu dyplomu ukończenia studiów oraz uiszczenie opłaty.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Studiując Administrację w naszej Uczelni zdobędziesz wiedzę prawną wspartą niezbędnymi umiejętnościami praktycznymi. Masz więc duże szanse stać się w przyszłości wartościowym pracownikiem w szeroko pojętej administracji. A jak pokazują prognozy, zapotrzebowanie na rynku pracy na specjalistów ds. administracji będzie rosło.

Powinieneś także wiedzieć, że WSZiB w Poznaniu kształci na kierunku Administracja już od 22 lat.