• Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite

Kierunek: Prawo i biznes

Kategoria: Prawo

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Administracji

Opis kierunku

AAzwiń
Prawo i Biznes to kompendium wszystkich informacji niezbędnych każdemu przedsiębiorcy.

Celem studiów jest zdobycie istotnej wiedzy do otwarcia i rozwoju własnego przedsiębiorstwa. Nasi wykładowcy dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu pokażą, jak skutecznie opanować bieżące problemy związane z prowadzeniem działalności, a także podzielą się wiedzą, w jaki sposób dokonać najlepszego wyboru formy przedsiębiorstwa. Często początkujący przedsiębiorcy zastanawiają się, czy otworzyć własną działalność gospodarczą, zawrzeć spółkę cywilną, czy od razu zarejestrować spółkę osobową lub spółkę kapitałową - taką jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, czy też zdecydować się na spółkę akcyjną. Podczas studiów słuchacze poznają różnice pomiędzy poszczególnymi formami prowadzenia działalności, nauczą się sporządzać kompletną dokumentację niezbędną do utworzenia i prowadzenia przedsiębiorstwa (takich jak umowa spółki, akt założycielski, statut, protokoły zgromadzeń wspólników i podejmowane w ich trakcie uchwały), zostaną również zaznajomieni ze sposobem reprezentacji przedsiębiorców, który często przysparza nieodwracalne problemy przy zawieraniu nawet wieloletnich kontraktów. Na zajęciach słuchacze nauczą się rozwiązywać najczęściej spotykane problemy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, ponadto przedstawione zostaną także kwestie odpowiedzialności wspólników i członków zarządu spółek prawa handlowego i innych form prowadzenia działalności, w tym działalności non-profit.

W ramach studiów słuchacze zdobędą wiedzę w zakresie zawierania i sporządzania umów (w tym umów na odległość, np. za pomocą internetu), zabezpieczenia ewentualnych roszczeń z umowy (np. weksel in blanco, weksel trasowany, zastaw, przewłaszczenie na zabezpieczenie, hipoteka), jak również zmiany i rozwiązywania umów, także w obrocie międzynarodowym. Na zajęciach wyjaśnione zostaną najważniejsze kwestie związane zarówno z zatrudnianiem pracowników, jak i nawiązywaniem współpracy w zakresie umów cywilnoprawnych. Przyszli pracodawcy poznają różnice pomiędzy umowami o pracę, będą potrafili wybrać właściwy system i rozkład czasu pracy swoich pracowników.

Studenci zaznajomieni zostaną także ze sposobem dochodzenia swoich roszczeń, nauczą się rozwiązywać spory biznesowe, co ułatwi im znacznie przyszłą współpracę pomiędzy stronami.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Warunki przyjęcia

Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie dokumentów, w tym odpisu dyplomu ukończenia studiów oraz uiszczenie opłaty.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Studiując Administrację w naszej Uczelni zdobędziesz wiedzę prawną wspartą niezbędnymi umiejętnościami praktycznymi. Masz więc duże szanse stać się w przyszłości wartościowym pracownikiem w szeroko pojętej administracji. A jak pokazują prognozy, zapotrzebowanie na rynku pracy na specjalistów ds. administracji będzie rosło.

Powinieneś także wiedzieć, że WSZiB w Poznaniu kształci na kierunku Administracja już od 22 lat.