• Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite

Kierunek: Rachunkowość jednostek gospodarczych

Kategoria: Ekonomia

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Zarządzania i Marketingu

Opis kierunku

AAzwiń
Cel i adresaci studiów

Studia są formą kształcenia przeznaczoną dla absolwentów wyższych studiów magisterskich, inżynierskich i licencjackich (w zakresie dowolnej dyscypliny). Celem studiów jest przygotowanie specjalistów do pracy w pionach rachunkowo-finansowych jednostek gospodarczych. Stwarzają one możliwość pogłębienia wiedzy i doskonalenia umiejętności z zakresu rachunkowości, finansów, podatków, a także prawa, w tym głównie gospodarczego. Zajęcia prowadzą teoretycy i praktycy życia gospodarczego.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Warunki przyjęcia

Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie dokumentów, w tym odpisu dyplomu ukończenia studiów oraz uiszczenie opłaty.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
To kierunek z ponad 23-letnią tradycją w naszej Uczelni. Ty również możesz dołączyć do grona ekonomistów-menedżerów, księgowych i specjalistów z zakresu HR, finansów, marketingu, sprzedaży, IT, logistyki, wyróżniających się na rynku pracy wysokimi kwalifikacjami i umiejętnością podejmowania trafnych decyzji ekonomicznych.