• Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite

Kierunek: Praktyczne aspekty zarządzania projektami z certyfikatem PMI Global R.E.P.

Kategoria: Zarządzanie

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Zarządzania i Marketingu

Opis kierunku

AAzwiń
* Światowe standardy zarządzania projektami
* Prestiżowy certyfikat PMI Global R.E.P. (48 contact hours/PDUs)
* Międzynarodowi wykładowcy z tytułem PMP, CBAP
* Efektywne metody szkoleniowe
* Profesjonalne materiały i narzędzia

Partnerem merytorycznym studiów jest Management Training and Development Center (MT&DC), firma szkoleniowa wyspecjalizowana w szkoleniach, doradztwie i certyfikacji wyłącznie z zakresu analizy biznesowej i zarządzania projektami, uznawana w Polsce za dostawcę najwyższej jakości usług edukacyjnych. MT&DC jako pierwsza w Polsce firma szkoleniowa otrzymała status PMI Global Registered Education Provider. Posiada również certyfikat ISO 9001:2008.

Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie członków zespołów projektowych i kierowników projektów. Mogą one również stanowić wsparcie dla młodszych kierowników projektów przygotowujących się do egzaminu CAPM albo osób, które są po egzaminie i chcą go odnowić.

Certyfikat Praktyczne Aspekty Zarządzania Projektami PMI Global R.E.P (Project Management - A Practical Approach) 48 contact hours/ PDUs jest potwierdzeniem zdobytych podczas studiów podyplomowych w WSZiB w Poznaniu, umiejętności i wiedzy praktycznej z zarządzania projektami.

Certyfikacja obejmuje zarządzanie zespołem, zasobami i kosztami, harmonogramowanie oraz zarządzanie ryzykiem.

Adresaci studiów

Studia są przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich w zakresie dowolnego kierunku) chcących poznać najnowsze trendy w zarządzaniu, ze szczególnym uwzględnieniem osób już uczestniczących w realizacji projektów biznesowych. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów projektowych.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Warunki przyjęcia

Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie dokumentów, w tym odpisu dyplomu ukończenia studiów oraz uiszczenie opłaty.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
To kierunek z ponad 23-letnią tradycją w naszej Uczelni. Ty również możesz dołączyć do grona ekonomistów-menedżerów, księgowych i specjalistów z zakresu HR, finansów, marketingu, sprzedaży, IT, logistyki, wyróżniających się na rynku pracy wysokimi kwalifikacjami i umiejętnością podejmowania trafnych decyzji ekonomicznych.