Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

ul.Teatralna 25, 66-400 Gorzów Wielkopolski
woj.lubuskie
tel. (95) 721 60 23
fax. (95) 721-60-22
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Bezpieczeństwo narodowe

Wydział: Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego

Opis kierunku

AAzwiń
KIERUNEK - BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, specjalności:
1. Bezpieczeństwo globalne i regionalne
2. Zarządzanie kryzysowe w regionie
3. Administrowanie bezpieczeństwem
Absolwent kierunku bezpieczeństwo narodowe posiada ogólną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych, szereg umiejętności związanych
z wykorzystaniem jej w pracy zawodowej i życiu codziennym oraz przydatne kompetencje społeczne. Ponadto posiada podstawową wiedzę o metodach badania wybranych zagadnień społecznych, prawnych i ekonomicznych koniecznych dla zrozumienia istoty bezpieczeństwa
a także posługuje się terminologią z zakresu bezpieczeństwa o charakterze globalnym, kontynentalnym, regionalnym i lokalnym, jak też terminologią z zakresu nauk społecznych.
Co istotne, na tym kierunku zdobywa się zasadniczą wiedzę o czynnikach determinujących bezpieczeństwo. Absolwent posiada wiedzę o poglądach na temat struktur społecznych
i politycznych oraz rodzajów więzi społecznych istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa.
Absolwent jest dobrze przygotowany do pracy w strukturach administracji publicznej, wojska, organizacjach i instytucjach politycznych, samorządowych, kulturalnych zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa zwłaszcza w wymiarze międzynarodowym,
a także w odpowiadającej tej płaszczyźnie działalności gospodarczej.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rejestracja elektroniczna:
www.rekrutacja.pwsz.pl

Kandydaci składają następujące dokumenty:
- świadectwo dojrzałości w oryginale
- podanie o przyjęcie na studia z określeniem kierunku studiów
- wypis z dowodu osobistego (ksero)
- 4 fotografie o wymiarach 37x52 mm
- potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dziekanat Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego
ul. Fryderyka Chopina 52
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel.: (95)721-60-90, (95) 727 95 07
godziny otwarcia:
pon.-czw. 8:00-12:00
pt. 13:00-15:30
w czasie zjazdów:
pt. 13:00-17:00
sob. 9:00-15:00