Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

ul.Teatralna 25, 66-400 Gorzów Wielkopolski
woj.lubuskie
tel. (95) 721 60 23
fax. (95) 721-60-22
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Administracja

Wydział: Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego

Opis kierunku

AAzwiń
KIERUNEK - ADMINISTRACJA, specjalności:
1. Administracja elektroniczna
2. Administracja publiczna
3. Administracja europejska
4. Administracja gospodarcza i finansowa
5. Administracja zdrowia i pomocy społecznej
6. Menadżer administracji
7. Administrowanie nieruchomościami
Absolwent kierunku administracja posiada wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza z zakresu prawa, administracji i ekonomii, szereg umiejętności związanych z wykorzystaniem jej w pracy zawodowej i życiu codziennym oraz przydatne kompetencje społeczne.
Ponadto zdobywa wiedzę o czynnikach determinujących przemiany we współczesnej administracji, a także istotnych z punktu widzenia struktur administracji. Absolwent poznaje relacje między instytucjami odpowiedzialnymi za kształt struktur administracji w perspektywie globalnej, regionalnej i krajowej, a także ma wiedzę na temat różnych dyscyplin przydatnych
dla analizy zadań i kompetencji administracji.
Absolwent jest dobrze przygotowany do pracy w strukturach administracji samorządowej i rządowej, organizacjach i instytucjach politycznych, edukacyjnych, gospodarczych, organizacjach pozarządowych, związanych z funkcjonowaniem administracji zwłaszcza w wymiarze międzynarodowym, a także w odpowiadającej tej płaszczyźnie działalności gospodarczej.


Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rejestracja elektroniczna:
www.rekrutacja.pwsz.pl

Kandydaci składają następujące dokumenty:
- świadectwo dojrzałości w oryginale
- podanie o przyjęcie na studia z określeniem kierunku studiów
- wypis z dowodu osobistego (ksero)
- 4 fotografie o wymiarach 37x52 mm
- potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dziekanat Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego
ul. Fryderyka Chopina 52
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel.: (95)721-60-90, (95) 727 95 07
godziny otwarcia:
pon.-czw. 8:00-12:00
pt. 13:00-15:30
w czasie zjazdów:
pt. 13:00-17:00
sob. 9:00-15:00