Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

ul.Teatralna 25, 66-400 Gorzów Wielkopolski
woj.lubuskie
tel. (95) 721 60 23
fax. (95) 721-60-22
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Pedagogika

Wydział: Wydział Humanistyczny

Opis kierunku

AAzwiń
Pedagogika (specjalności nauczycielskie: pedagogika opiekuńczo- wychowawcza ze specjalnością dodatkową: promocja zdrowia, pedagogika wczesnoszkolna ze specjalnością dodatkową: pedagogika przedszkolna lub pedagogika opiekuńczo- wychowawcza, specjalność nienauczycielska: pedagogika opiekuńczo- wychowawcza ze specjalnością dodatkową: opiekun społeczny).

Absolwent jest przygotowany do pracy w szkolnictwie. Posiada kwalifikacje do pracy
w różnych typach placówek zajmujących się wychowaniem, kształceniem oraz szeroko pojętą opieką nad dziećmi. Absolwent jest przygotowany do pracy w : szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej- zgodnie z standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela), w placówkach oświatowo- wychowawczych, poradniach specjalistycznych, zakładach pracy, służbie zdrowia, a także w instytucjach profilaktyki społecznej i w wymiarze sprawiedliwości.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rejestracja elektroniczna:
www.rekrutacja.pwsz.pl

Kandydaci składają następujące dokumenty:
- świadectwo dojrzałości w oryginale
- podanie o przyjęcie na studia z określeniem kierunku studiów
- wypis z dowodu osobistego (ksero)
- 4 fotografie o wymiarach 37x52 mm
- potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dziekanat Wydziału Humanistycznego
ul. Teatralna 25
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel.: (95)721-60-082, (95) 721 60 039
godziny otwarcia:
pon.-czw. 8:00-12:00
pt. 13:00-15:30
w czasie zjazdów:
pt. 13:00-17:00
sob. 9:00-15:00