Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

ul.Teatralna 25, 66-400 Gorzów Wielkopolski
woj.lubuskie
tel. (95) 721 60 23
fax. (95) 721-60-22
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: BIBLIOTEKOZNAWSTWO I INFORMACJĄ NAUKOWĄ

Kategoria: Filologia polska

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Wydział Humanistyczny

Opis kierunku

AAzwiń
Dla nauczycieli wszystkich typów szkól, którzy ubiegają się o zdobycie kwalifikacji bibliotekarskich, nauczycieli bibliotek pragnących poszerzyć swoją wiedzę, pracowników bibliotek publicznych i naukowych pragnących uzyskać kwalifikacje bibliotekarskie bądź zamierzających uaktualnić swoją wiedzę merytoryczną. Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w różnego typu bibliotekach, dostarczenie aktualnej wiedzy z zakresu bibliotekoznawstwa, bibliotekarstwa, informacji naukowej, czytelnictwa, efektywnych technik uczenia się. Słuchacze doskonalą umiejętności pracy w nowoczesnej bibliotece - centrum dydaktyczno-informacyjnym.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dziekanat Wydziału Humanistycznego
ul. Teatralna 25
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel.: (95)721-60-082, (95) 721 60 039
godziny otwarcia:
pon.-czw. 8:00-12:00
pt. 13:00-15:30
w czasie zjazdów:
pt. 13:00-17:00
sob. 9:00-15:00