Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

ul.Teatralna 25, 66-400 Gorzów Wielkopolski
woj.lubuskie
tel. (95) 721 60 23
fax. (95) 721-60-22
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Logopedia

Kategoria: Filologia polska

Czas trwania (semestry): 4
Wydział: Wydział Humanistyczny

Opis kierunku

AAzwiń
Logopedia
Studia podyplomowe w zakresie logopedii prowadzone w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim są studiami kwalifikacyjnymi, tzn. nadają kwalifikacje do wykonywania zawodu logopedy:
• w resorcie oświaty: we wszystkich przedszkolach, szkołach i placówkach, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym specjalistycznych - na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku;
• w resorcie zdrowia na podstawie Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 roku;
• prowadzenia samodzielnej praktyki logopedycznej.
Ponadto, zgodnie z zaleceniami i wymaganiami Polskiego Kolegium Logopedycznego oraz Polskiego Związku Logopedów, trwają 4 semestry (2 lata) i obejmują 626 godzin kształcenia w formie wykładów, ćwiczeń oraz praktyk. Pozwala to na dalszy rozwój w ramach studiów specjalizacyjnych (np. neurologopedii, surdologopedii).
Absolwent studiów podyplomowych w zakresie logopedii posiada wiedzę lingwistyczną (fonetykę i fonologię, naukę o semantyce, składni i morfologii języka polskiego dla logopedów), medyczną (związaną z naukami medycznymi – anatomią i fizjologią narządów mowy, anatomię, fizjologię i patofizjologię układu nerwowego, podstawy audiologii, foniatrii, podstawy ortodoncji), wiedzę psychologiczną (neuropsychologię, neuropsychologiczne podstawy rozwoju mowy, psychologię rozwojową i kliniczną, psychoterapię) oraz pedagogiczną i ściśle logopedyczną. Ma znajomość podstaw postępowania logopedycznego z dzieckiem i osobą dorosłą.
Adresaci:
Studia podyplomowe w zakresie Logopedii skierowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów magisterskich (jednolitych lub drugiego stopnia) wszystkich kierunków. Kandydaci na studia powinni mieć nienaganną wymowę, prawidłowy słuch i budowę aparatu artykulacyjnego. Słuchaczami studiów nie mogą być osoby z wadami wymowy i wadami anatomicznymi aparatu artykulacyjnego (np. nieprawidłowym zgryzem).

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dziekanat Wydziału Humanistycznego
ul. Teatralna 25
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel.: (95)721-60-082, (95) 721 60 039
godziny otwarcia:
pon.-czw. 8:00-12:00
pt. 13:00-15:30
w czasie zjazdów:
pt. 13:00-17:00
sob. 9:00-15:00