Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

ul.Teatralna 25, 66-400 Gorzów Wielkopolski
woj.lubuskie
tel. (95) 721 60 23
fax. (95) 721-60-22
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Zarządzanie - studia magisterskie

Wydział: Wydział Ekonomiczny

Opis kierunku

AAzwiń
Studia drugiego stopnia na kierunku zarządzanie dostarczają wszechstronnej, specjalistycznej
i profesjonalnej wiedzy z zakresu najnowszych i najważniejszych trendów w naukach o zarządzaniu oraz naukach pokrewnych, w szczególności w odniesieniu do problemów funkcjonowania organizacji w niejednolitych warunkach współczesnej gospodarki, oraz wiedzę z zakresu innowatorskich przedsięwzięć o różnym charakterze warunkujących skuteczne zarządzanie organizacją a także wyposażają studenta w umiejętności i kompetencje niezbędne do rozpoznawania i diagnozowania problemów na wszystkich szczeblach zarządzania w organizacjach różnego typu oraz doboru odpowiednich technik i metod ich rozwiązywania.
Absolwent kierunku zarządzanie drugiego stopnia przede wszystkim: przedstawia i charakteryzuje współczesne koncepcje, teorie i paradygmaty badawcze opisujące i wyjaśniające przedmiot badań dyscypliny nauki o zarządzaniu, rozwój oraz współdziałanie organizacji gospodarczych; identyfikuje współczesne teorie społeczne, ekonomiczne i finansowe stosując aktualną terminologię z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych na rozszerzonym poziomie; interpretuje współczesne koncepcje zarządzania i teorie przedsiębiorstw stosując pogłębioną wiedzę w odniesieniu do struktur gospodarczych i społecznych; zna współczesne koncepcje oraz instrumenty współpracy i konkurowania organizacji w otoczeniu społeczno– gospodarczym oraz mechanizmy tworzenia i metody rozwoju różnych form przedsiębiorczości, w tym indywidualnej, z wykorzystaniem wiedzy z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów. Absolwent jest przygotowany do samodzielnej i zespołowej pracy na różnych szczeblach organizacji oraz podejmowania wyzwań badawczych i studiów III stopnia.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dziekanat Wydziału Ekonomicznego
ul. Fryderyka Chopina 52
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel.: (95)721-60-018, (95) 721-60-050
godziny otwarcia:
pon.-czw. 8:00-12:00
pt. 13:00-15:30
w czasie zjazdów:
pt. 13:00-17:00
sob. 9:00-15:00