Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

ul.Teatralna 25, 66-400 Gorzów Wielkopolski
woj.lubuskie
tel. (95) 721 60 23
fax. (95) 721-60-22
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Finanse Publiczne

Kategoria: Finanse i rachunkowość

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Ekonomiczny

Opis kierunku

AAzwiń

Studia podyplomowe skierowane są do pracowników jednostek sektora finansów publicznych oraz wszystkich osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy z zakresu funkcjonowania administracji publicznej, a w szczególności sektora finansów publicznych. Celem studiów jest nabycie przez uczestników umiejętności analitycznych procesów zachodzących
w gospodarce finansowej Państwa oraz samorządu terytorialnego, a także umiejętności praktycznego zastosowania nowoczesnych metod i narzędzi zarządzania finansami publicznymi. Słuchacze zapoznają się ze specyfiką gospodarki finansowej sektora publicznego oraz regulujących ją przepisów prawa finansowego.
Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia (licencjat, inżynier, magister).
Po ukończeniu studiów absolwent powinien posiadać nie tylko wiedzę teoretyczną, ale i praktyczną z zakresu finansów publicznych. Powinien nabyć umiejętność rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów z tego zakresu. Zdobyta wiedza powinna umożliwić
w przyszłości podjęcie pracy w administracji publicznej oraz instytucjach publicznych.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dziekanat Wydziału Ekonomicznego
ul. Fryderyka Chopina 52
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel.: (95)721-60-018, (95) 721-60-050
godziny otwarcia:
pon.-czw. 8:00-12:00
pt. 13:00-15:30
w czasie zjazdów:
pt. 13:00-17:00
sob. 9:00-15:00