Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

ul.Teatralna 25, 66-400 Gorzów Wielkopolski
woj.lubuskie
tel. (95) 721 60 23
fax. (95) 721-60-22
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Zarządzanie placówką oświatową

Kategoria: Zarządzanie

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Ekonomiczny

Opis kierunku

AAzwiń
Studia te dostarczają wiedzy i doświadczenia praktycznego, które są niezbędne dla kandydatów na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych. Uzyskane kompetencje pozwolą na skuteczne i efektywne zarządzanie szkołami, przedszkolami, punktami przedszkolnymi, żłobkami i innymi placówkami oświatowymi. Absolwent studiów podyplomowych jest przygotowany do pracy na stanowiskach kierowniczych
w placówkach prywatnych i instytucjach publicznych.
Absolwent zdobywa wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu oraz nauk pokrewnych,
w odniesieniu do istoty, roli, funkcji, prawidłowości i problemów funkcjonowania placówek oświatowych oraz kształtuje praktyczne umiejętności z zakresu zarządzania placówką oświatową w otoczeniu społecznym.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dziekanat Wydziału Ekonomicznego
ul. Fryderyka Chopina 52
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel.: (95)721-60-018, (95) 721-60-050
godziny otwarcia:
pon.-czw. 8:00-12:00
pt. 13:00-15:30
w czasie zjazdów:
pt. 13:00-17:00
sob. 9:00-15:00