Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

ul.Teatralna 25, 66-400 Gorzów Wielkopolski
woj.lubuskie
tel. (95) 721 60 23
fax. (95) 721-60-22
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Przedsiębiorczość dla nauczycieli

Kategoria: Zarządzanie

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Ekonomiczny

Opis kierunku

AAzwiń
Studia te dostarczają wiedzy z zakresu przedsiębiorczości niezbędnej do prowadzenia zajęć lekcyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych. Program studiów opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia
12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.
Absolwent otrzyma wiedzę z zakresu ekonomii, nauk o zarządzaniu oraz nauk pokrewnych, w odniesieniu do istoty i roli przedsiębiorczości we współczesnym społeczeństwie oraz zdobędzie umiejętności niezbędne do skutecznego, innowacyjnego i atrakcyjnego nauczania przedsiębiorczości.
Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dziekanat Wydziału Ekonomicznego
ul. Fryderyka Chopina 52
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel.: (95)721-60-018, (95) 721-60-050
godziny otwarcia:
pon.-czw. 8:00-12:00
pt. 13:00-15:30
w czasie zjazdów:
pt. 13:00-17:00
sob. 9:00-15:00