Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

ul.Teatralna 25, 66-400 Gorzów Wielkopolski
woj.lubuskie
tel. (95) 721 60 23
fax. (95) 721-60-22
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Zarządzanie jakością

Kategoria: Zarządzanie

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Ekonomiczny

Opis kierunku

AAzwiń
Studia w zakresie Zarządzania Jakością mają na celu przekazanie słuchaczom specjalistycznej wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej przy opracowywaniu, wdrażaniu, nadzorowaniu i doskonaleniu systemów jakości zgodnych z międzynarodowymi standardami. Słuchacze zostaną przygotowani do stosowania w organizacji praktycznych zasad i wzorców postępowania umożliwiających uzyskanie w sposób ekonomiczny poziomu jakości satysfakcjonującego klientów. Dostarczą umiejętności pozwalających na realizowanie podstawowych funkcji systemu zarządzania jakością.
Słuchacz studiów podyplomowych Zarządzania Jakością już po pierwszym semestrze ma możliwość przygotowania się do egzaminu i uzyskania certyfikatu:

 Auditora wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością.

Po drugim semestrze słuchacz ma również możliwość przygotowania się do egzaminu
i uzyskania międzynarodowego certyfikatu:

 Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakości (TÜV NORD CERT),
 Menedżera Systemu Zarządzania Jakością (TÜV NORD CERT).

Studia te dostarczają obszernej wiedzy i kwalifikacji niezbędnych na stanowiskach Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością, Menedżer Systemu Zarządzania Jakością oraz Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością. Przygotowują do fachowego wdrożenia
i doskonalenia systemu zarządzania jakością oraz przeprowadzania auditów wewnętrznych systemu jakości w firmach.

Absolwenci studiów Zarządzania Jakością otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w ww. zakresie. Dodatkowo po zdanym egzaminie na Pełnomocnika ds. SZJ (TÜV) i Menedżera Jakości (TÜV) otrzymują Certyfikat TÜV NORD Akademie oraz Certyfikat Auditora Wewnętrznego TÜV NORD Polska. Egzaminy prowadzone przez przedstawiciela TÜV NORD Akademie GmbH & Co. KG są odpłatne. Uczestnicy studiów mogą także ubiegać się o nadanie Certyfikatu kompetencji Pełnomocnika SZJ (TÜV) oraz Menedżera Jakości (TÜV) z akredytacją TGA (Trägergemeinschaft für Akkreditierung),.

Wykładowcy
Kadrę dydaktyczną stanowią doświadczeni wykładowcy Uczelni i auditorzy TÜV NORD Polska Sp. z o.o.
Praktyczny charakter studiów
Podczas zajęć słuchacze poznają aspekty zarządzania jakością oraz techniki motywacji personelu wszystkich szczebli dla realizowania polityki jakości w organizacji. Absolwenci potrafią samodzielnie planować i przeprowadzać audity oraz oceniać skuteczność systemu zarządzania jakością. Poznają korzyści zarządzania zorientowanego procesowo, jak również potrafią samodzielnie planować, realizować, oceniać projekty, poznają narzędzia i techniki organizacji, poprawy jakości oraz metody doskonalenia przyjętych rozwiązań.

Partner programu
Studia Podyplomowe Zarządzanie Jakością są organizowane we współpracy z firmą TÜV NORD Polska Sp. z o.o. jedną ze spółek TUV NORD GROUP, lidera w dziedzinie systemów zarządzania. Program studiów opracowany przez Uczelnię oraz TÜV NORD Polska Sp. z o.o. spełnia wymagania programu licencyjnego TÜV NORD Akademie GmbH & Co. KG.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dziekanat Wydziału Ekonomicznego
ul. Fryderyka Chopina 52
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel.: (95)721-60-018, (95) 721-60-050
godziny otwarcia:
pon.-czw. 8:00-12:00
pt. 13:00-15:30
w czasie zjazdów:
pt. 13:00-17:00
sob. 9:00-15:00