Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi

ul.Pocztowa 13, 89-500 Tuchola
woj.kujawsko-pomorskie
tel. 52 559 19 87
fax. (52) 559-19-87
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Inżynieria środowiska

Wydział: Wydział Inżynieryjny

Opis kierunku

AAzwiń
Studia na kierunku Inżynieria Środowiska są 7 - semestralnymi studiami inżynierskimi. Absolwent studiów otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera i jest przygotowany do pracy w gałęziach gospodarki i administracji związanych ze środowiskiem zewnętrznym (powietrze, ziemia, woda) i środowiskiem wewnętrznym (budownictwo). W szczególności zdobywa wiedzę dającą podstawy do rozwiązywania problemów technicznych w dziedzinie wykorzystania i przekształcenia zasobów środowiskowych oraz do projektowania, wykonywania i eksploatacji instalacji w budynkach, a także elementów infrastruktury obszarów wiejskich i zurbanizowanych (sieci uzbrojenia podziemnego, ujęcia wody, oczyszczalnie ścieków). Studenci kierunku Inżynieria Środowiska w czasie studiów odbywają 8 tygodniową praktykę zawodową. Studia dają przygotowanie do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dziekanat
tel/fax: 52 559 19 87
e-mail: wszs@tuchola.pl
Poniedziałek-Czwartek 10:00 - 14:00
Piątek 10:00 - 18:00
Soboty zjazdowe 8:00 - 16:00
Niedziele zjazdowe 10:00 - 14:00