Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi

ul.Pocztowa 13, 89-500 Tuchola
woj.kujawsko-pomorskie
tel. 52 559 19 87
fax. (52) 559-19-87
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Leśnictwo - studia inżynierskie

Wydział: Wydział Inżynieryjny

Opis kierunku

AAzwiń
Studia na kierunku Leśnictwo (trwające 8 semestrów) dają możliwość zdobycia wiedzy potrzebnej do zrozumienia praw biologii, ekologii oraz zjawisk przyrodniczych zachodzących w środowisku leśnym. Studenci kierunku zdobywają wiedzę niezbędną do zarządzania środowiskiem leśnym, w szczególności w dziedzinie hodowli, ochrony, pielęgnacji i odnawiania lasu, pozyskania drewna, a także w innych dziedzinach gospodarki związanych z gospodarką leśną. W czasie studiów studenci kształtują umiejętności podejmowania racjonalnych decyzji i kierowania zespołem ludzkim. Program studiów obejmuje także zagadnienia prawne, bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii oraz organizacji pracy związane z gospodarką leśną. Absolwent studiów jest przygotowany do pracy w strukturach Lasów Państwowych, a także w administracji i gałęziach gospodarki związanych z leśnictwem. Jednym z elementów studiów jest 15 tygodniowa praktyka, odbywana głównie na terenie nadleśnictw.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dziekanat
tel/fax: 52 559 19 87
e-mail: wszs@tuchola.pl
Poniedziałek-Czwartek 10:00 - 14:00
Piątek 10:00 - 18:00
Soboty zjazdowe 8:00 - 16:00
Niedziele zjazdowe 10:00 - 14:00