Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi

ul.Pocztowa 13, 89-500 Tuchola
woj.kujawsko-pomorskie
tel. 52 559 19 87
fax. (52) 559-19-87
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Architektura krajobrazu

Wydział: Wydział Inżynieryjny

Opis kierunku

AAzwiń
Studia na kierunku Architektura Krajobrazu (7 - semestralne studia inżynierskie) dają możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w dziedzinie kształtowania krajobrazu i otoczenia, z uwzględnieniem założeń historycznych i układów urbanistycznych. W szczególności absolwent kierunku jest przygotowany do wykonywania opracowań badawczych, studialnych, koncepcyjnych i projektowych w skali jednostkowej, a także planów miejscowych, regionalnych, w tym opracowań dotyczących obszarów o unikalnym znaczeniu dla środowiska: parków narodowych i krajobrazowych. We współpracy z architektami i urbanistami absolwenci kierunku będą świadomie i w dojrzały artystycznie sposób uczestniczyć w kształtowaniu najbliższego otoczenia człowieka i środowiska.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dziekanat
tel/fax: 52 559 19 87
e-mail: wszs@tuchola.pl
Poniedziałek-Czwartek 10:00 - 14:00
Piątek 10:00 - 18:00
Soboty zjazdowe 8:00 - 16:00
Niedziele zjazdowe 10:00 - 14:00