Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi

ul.Pocztowa 13, 89-500 Tuchola
woj.kujawsko-pomorskie
tel. 52 559 19 87
fax. (52) 559-19-87
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Leśnictwo - studia magisterskie

Wydział: Wydział Inżynieryjny

Opis kierunku

AAzwiń
Studia magisterskie w Wyższej Szkole Zarządzania Środowiskiem w Tucholi na kierunku leśnictwo kończą się tytułem zawodowym magister. Obejmują cztery semestry zajęć dydaktycznych oraz dwanaście tygodni praktyk zawodowych w strukturach organizacyjnych Lasów Państwowych, Zakładach Usług Leśnych oraz jednostkach samorządu terytorialnego. Celem kształcenie na tym kierunku jest przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla zawodu leśnika z tytułem zawodowym magister. Kształcenie odbywa się według profilu praktycznego. Są to nowe studia II stopnia, a nie studia o charakterze uzupełniających studiów magisterskich. Program studiów obejmuje sześć modułów kształcenia o charakterze obligatoryjnym: kształcenia ogólnego, metodyka badań w leśnictwie, przyrodniczy, techniczny, społeczno-ekonomiczny oraz dyplomowy, natomiast dwa moduły mają charakter fakultatywny: hodowlany oraz menedżerski.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dziekanat
tel/fax: 52 559 19 87
e-mail: wszs@tuchola.pl
Poniedziałek-Czwartek 10:00 - 14:00
Piątek 10:00 - 18:00
Soboty zjazdowe 8:00 - 16:00
Niedziele zjazdowe 10:00 - 14:00