Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

ul.Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 589-36-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe