Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

ul.Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 589-36-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Pedagogika - studia magisterskie

Wydział: Wydział Nauk Pedagogicznych

Opis kierunku

AAzwiń
Są to studia związane z misją i strategią rozwoju Akademii jako uczelni prowadzącej badania i kształcenie w zakresie nauk o wychowaniu oraz rozwijającej etos i odpowiedzialność pedagogiczną w duchu patronki Marii Grzegorzewskiej. Celem ogólnym kształcenia jest uzyskanie pogłębionych kwalifikacji umożliwiających wieloaspektowe projektowanie i realizację działań pedagogicznych, zwłaszcza w zakresie określonym specjalnością studiów.

Studia kończą się uzyskaniem dyplomu magistra po II roku studiów.

SPECJALNOŚCI - STUDIA STACJONARNE

Nauczycielskie

(dla absolwentów studiów pierwszego stopnia z przygotowaniem pedagogicznym po specjalnościach nauczycielskich):
1. Pedagogika szkolna i pedagogika zdolności
2. Pedagogika przedszkolna
3. Pedagogika wczesnoszkolna
4. Pedagogika przedszkolna z metodyką nauczania języka obcego nowożytnego
5. Wczesnoszkolna pedagogika zrównoważonego rozwoju z wychowaniem ekologicznym

Nienauczycielskie
(dla absolwentów różnych kierunków studiów pierwszego stopnia – również bez przygotowania pedagogicznego):
1. Andragogika i doradztwo personalne
2. Edukacja zdalna i grafika komputerowa
3. Opieka nad dzieckiem i wsparcie społeczne
4. Pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi
5. Pedagogika kultury z animacją teatru dzieci i młodzieży
6. Zarządzanie w oświacie
7. Edukacja muzealna

WIĘCEJ INFORMACJI O SPECJALNOŚCIACH >>KLIKNIJ TUTAJ<< WWW.APS.EDU.PL


SPECJALNOŚCI - STUDIA NIESTACJONARNE

Nauczycielskie

(dla absolwentów studiów pierwszego stopnia z przygotowaniem pedagogicznym po specjalnościach nauczycielskich):
1. Pedagogika przedszkolna
2. Pedagogika wczesnoszkolna
3. Pedagogika korekcyjna
4. Pedagogika przedszkolna z metodyką nauczania języka obcego nowożytnego
5. Wczesnoszkolna pedagogika zrównoważonego rozwoju z wychowaniem ekologicznym

Nienauczycielskie
(dla absolwentów różnych kierunków studiów pierwszego stopnia – również bez przygotowania pedagogicznego):
1. Andragogika i doradztwo personalne
2. Opieka nad dzieckiem i wsparcie społeczne
3. Pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi
4. Zarządzanie w oświacie
5. Pedagogika kultury z animacją teatru dzieci i młodzieży
6. Edukacja muzealna

WIĘCEJ INFORMACJI O SPECJALNOŚCIACH >>KLIKNIJ TUTAJ<< WWW.APS.EDU.PL

Zasady rekrutacji

AAzwiń
STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE
Rekrutacja prowadzona jest na poszczególne specjalności (stanowią one odrębne kierunki w systemie IRK):

KATALOG KIERUNKÓW W IRK – STUDIA STACJONARNE >>KLIKNIJ TUTAJ<<

KATALOG KIERUNKÓW W IRK – STUDIA NIESTACJONARNE >>KLIKNIJ TUTAJ<<

Warunkiem wstępnym rekrutacji jest posiadanie dyplomu licencjata (lub równoważnego) potwierdzającego określone efekty kształcenia lub określone uprawnienia, np. uprawnienia pedagogiczne. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w opisach poszczególnych kierunków i specjalności w katalogu na stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)


Wynik rekrutacyjny stanowi suma ważona:
0,7 * średnia ocen ze studiów I stopnia + 0,3 * ocena na dyplomie licencjata


SYSTEM ELEKTRONICZNYCH ZAPISÓW NA STUDIA - INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW


Terminy rekrutacyjne

AAzwiń

Opłaty

AAzwiń
STUDIA STACJONARNE BEZPŁATNE

STUDIA NIESTACJONARNE - ok. 1875 zł za semestr

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI
poniedziałek-piątek w godz. 9.00-15.00
tel. (22) 589-36-78
e-mail: rekrutacja@aps.edu.pl


KIEROWNIK DZIEKANATU
Mgr Maria Konieczna
(bud.C I piętro pok.3144)
e-mail: mkonieczna@aps.edu.pl
Tel.: 22- 589-36-27

SEKRETARIAT DZIEKANA
mgr Katarzyna Wojciechowska
(bud.C I piętro pok.3108)
e-mail: kwojciechowska@aps.edu.pl
Tel.: 22-589-36-26

DZIEKANAT - STUDIA STACJONARNE
(bud.C I piętro pok.3147)
Tel.: 22-589-36-28/33
Godziny przyjęć:
pn, wt – 10,00 – 13,30
śr, pt – 10,00 – 13,30

DZIEKANAT - STUDIA NIESTACJONARNE
(bud.C I piętro pok.3141)
Tel.: 22-589-36-29/34
Godziny przyjęć:
środa - 10,00 - 13,30
piątek – 10,00 – 13,30
sobota (w okresie zjazdów) - 10,00 – 14,00
niedziela (w okresie zjazdów) – 9,30 – 12,30