Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

ul.Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 589-36-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Socjologia - studia licencjackie

Wydział: Wydział Stosowanych Nauk Społecznych

Opis kierunku

AAzwiń
Trzyletnie studia zawodowe kończące się otrzymaniem tytuł licencjata socjologii. Po ukończeniu studiów I stopnia możliwa jest kontynuacja edukacji w APS na tym samym kierunku na dwuletnich studiach II stopnia (magisterskich).

Oferujemy profesjonalnie przygotowany program studiów, realizowany przez wielu wybitnych specjalistów.

Absolwent studiów socjologicznych posiadać będzie orientację w teoretycznym i metodologicznym dorobku dyscypliny, umiejętność łączenia teorii z praktyką badawczą i kompetencjami praktycznymi, diagnozowania i kreatywnego rozwiązywania problemów społecznych, wspierania osób i grup społecznych potrzebujących pomocy.

SPECJALNOŚCI
1. Socjologia kultury
2. Socjologia komunikacji i procesów społecznych


WIĘCEJ INFORMACJI O SPECJALNOŚCIACH >>KLIKNIJ TUTAJ<< WWW.APS.EDU.PL

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Warunkiem wstępnym rekrutacji jest posiadanie świadectwa dojrzałości (nowa lub stara matura) lub dokumentu z nim równoważnego

STUDIA STACJONARNE

NOWA MATURA (od roku 2005):
Wynik rekrutacyjny stanowi sumę wyników z 3 przedmiotów zdawanych na maturze w formie pisemnej: 2 obowiązkowych i 1 do wyboru

Przedmioty obowiązkowe: język polski i język obcy
Przedmioty do wyboru: matematyka, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie
Przelicznik dla każdego przedmiotu:
1% poziom podstawowy = 1 punkt; zaś dla matematyki 1% = 2 punkty
1% poziom rozszerzony = 2 punkty; zaś dla matematyki 1% = 4 punkty

STARA MATURA (do roku 2004):
Wynik rekrutacyjny stanowi sumę wyników z 3 przedmiotów zdawanych na maturze w części pisemnej lub ustnej

Oceny z egzaminów maturalnych transformuje się na punkty rekrutacyjne następująco:
matura do roku 1991: 5 = 200pkt; 4 = 160pkt; 3 = 80pkt
matura po roku 1991: 6 = 200pkt; 5 = 180pkt; 4 = 150pkt; 3 = 100pkt; 2 = 60

WIĘCEJ INFORMACJI O ZASADACH REKRUTACJI >>KLIKNIJ TUTAJ<< WWW.APS.EDU.PL

SYSTEM ELEKTRONICZNYCH ZAPISÓW NA STUDIA - INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW


STUDIA NIESTACJONARNE

NOWA MATURA (od roku 2005):
Wynik rekrutacyjny stanowi sumę wyników z 2 przedmiotów zdawanych na maturze w formie pisemnej: 1 obowiązkowego i 1 do wyboru

Przedmiot obowiązkowy: język polski
Przedmioty do wyboru: matematyka, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie
Przelicznik dla każdego przedmiotu:
1% poziom podstawowy = 1 punkt; zaś dla matematyki 1% = 2 punkty
1% poziom rozszerzony = 2 punkty; zaś dla matematyki 1% = 4 punkty

STARA MATURA (do roku 2004):
Wynik rekrutacyjny stanowi sumę wyników z 2 przedmiotów zdawanych na maturze w części pisemnej lub ustnej

Oceny z egzaminów maturalnych transformuje się na punkty rekrutacyjne następująco:
matura do roku 1991: 5 = 200pkt; 4 = 160pkt; 3 = 80pkt
matura po roku 1991: 6 = 200pkt; 5 = 180pkt; 4 = 150pkt; 3 = 100pkt; 2 = 60

WIĘCEJ INFORMACJI O ZASADACH REKRUTACJI >>KLIKNIJ TUTAJ<< WWW.APS.EDU.PL

SYSTEM ELEKTRONICZNYCH ZAPISÓW NA STUDIA - INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW


Terminy rekrutacyjne

AAzwiń

Opłaty

AAzwiń
STUDIA STACJONARNE BEZPŁATNE

STUDIA NIESTACJONARNE - ok. 1775 zł za semestr

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI
poniedziałek-piątek w godz. 9.00-15.00
tel. (22) 589-36-78
e-mail: rekrutacja@aps.edu.pl


KIEROWNIK DZIEKANATU
Barbara Mroczkowska
e-mail: bmroczkowska@aps.edu.pl
(bud. A, I piętro, pok. 1110)
tel.: (22) 589-36-99

DZIEKANAT
Budynek A, I piętro, pok. 1114
tel.: (22) 589-36-62

DZIEKANAT jest czynny:
poniedziałek 10.00 – 13.30
wtorek 10.00 - 13.30
środa 12.00 - 15.00
czwartek - dzień pracy wewnętrznej
piątek 10.00 - 13.30
oraz w soboty i niedziele, w które odbywają się zjazdy studentów studiów niestacjonarnych:
soboty 10.00 - 14.00
niedziele 9.30 – 12.30