Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

ul.Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
woj.lubelskie
tel. +48 (81) 537-58-70, +48 (81)-537-58-80
fax. (81) 537-58-80
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Opis uczelni

AAzwiń

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie to największa uczelnia we wschodniej Polsce, której mury opuściło już ponad 242 tysiące absolwentów. Uczelnia kształci na 11 Wydziałach w Lublinie oraz Wydziale Zamiejscowym w Puławach, na ponad 80 kierunkach studiów i około 250 specjalnościach.

Oferuje także szeroki katalog studiów podyplomowych i doktoranckich. Od wielu lat niesłabnącą popularnością cieszą się takie kierunki jak: prawo, finanse i rachunkowość, psychologia i anglistyka, lingwistyka stosowana, jazz i muzyka estradowa czy logistyka. Co roku do oferty studiów wprowadzane są również nowe kierunki, których programy są konsultowane z przedstawicielami pracodawców.

Akademickim Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka”.

Łącznie na wszystkich rodzajach studiów w UMCS kształci się około 24 tysięcy studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych. Od kilku lat Uniwersytet aktywnie i skutecznie prowadzi także promocję i rekrutację kandydatów na studia wśród cudzoziemców. Efektem jest fakt, że obecnie w murach Uczelni kształci się aż 1600 studentów zagranicznych! Nietuzinkową cechą wyróżniającą UMCS jest kampus studencki zlokalizowany w centrum miasta, na który składają się: budynki dydaktyczne, 9 domów studenckich o najwyższym standardzie, kluby, obiekty sportowe i kulturalne, biblioteka itp. Samo Miasteczko, oprócz swych walorów mieszkaniowych, jest także doskonale zaprojektowanym zespołem urbanistycznym, zasługującym na trwałe miejsce w historii architektury XX wieku.

Rok założenia: 23 października 1944

Studenci ogółem: ok. 24 tys.
Studenci cudzoziemcy: ok. 1600
Nauczyciele akademiccy: ok. 1700

Władze uczelni w kadencji 2016-2020:

 • prof. dr hab. Stanisław Michałowski – Rektor UMCS w Lublinie
 • dr hab. Alina Orłowska - Prorektor ds. Kształcenia
 • prof. dr hab. Urszula Bobryk – Prorektor ds. Studenckich
 • prof. dr hab. Radosław Dobrowolski – Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej
 • dr hab. Arkadiusz Bereza, prof. nadzw. – Prorektor ds. Ogólnych

Strona internetowej rejestracji kandydatów na studia www.irk.umcs.pl.

Zapisz się do newslettera dla Kandydatów! Wejdź na www.hello.umcs.pl!

Zapraszamy do śledzenia UMCS na portalach społecznościowych:

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ NA UMCS?

AAzwiń
POWODY DLA KTÓRYCH WARTO STUDIOWAĆ NA UMCS?
 • 11 Wydziałów w Lublinie oraz Wydział Zamiejscowy w Puławach
 • Największa uczelnia we wschodniej Polsce
 • Blisko 80 kierunków studiów
 • Ponad 250 specjalności
 • Programy studiów dostosowane do rynku pracy
 • Liczne koła naukowe i organizacje studenckie
 • Bogata oferta wymian oraz staży krajowych i międzynarodowych
 • Ponad 100 kierunków studiów podyplomowych
 • Kierunki o profilu praktycznym
 • Atrakcyjne systemy stypendialne (NOWOŚĆ! Własny Fundusz Stypendialny)
 • Możliwość wszechstronnego rozwoju językowego, artystycznego i sportowego
 • Nowoczesna baza dydaktyczna
 • Innowacyjne centrum badawcze Ecotech-Complex
 • Multimedialne centrum kulturalno-artystyczne
 • Profesjonalne doradztwo edukacyjne i zawodowe
 • Możliwość kontaktu i współpracy z przyszłymi pracodawcami
 • Akademiki o wysokim standardzie
 • Miasteczko Akademickie w centrum Lublina

UMCS W LICZBACH

AAzwiń
 • Ponad 21 tys. studentów
 • Ponad 234 tys. absolwentów
 • 2500 miejsc w 9 akademikach
 • Ponad 1600 studentów cudzoziemców
 • Około 1200 studentów trenujących w sekcjach Klubu AZS UMCS Lublin
 • 186 umów międzynarodowych z partnerami z całego świata
 • Blisko 1 mln książek, 400 tys. czasopism i 300 tys. jednostek zbiorów specjalnych
 • w wersji tradycyjnej w Bibliotece Głównej UMCS
 • 98,2 FM – na takich falach nadaje Akademickie Radio Centrum
 • 4 stacje roweru miejskiego zlokalizowane w bezpośredniej odległości od budynków UMCS
 • Uczelnia o najwyższym prestiżu wśród pracodawców w województwie lubelskim w 2017 roku

Galeria

zwiń