UMCS - nowy kierunek studiów!

UMCS - nowy kierunek studiów!

Współczesne społeczeństwa nie mogą istnieć bez edukacji międzykulturowej – systematyczne obcowanie z różnorodnością społeczno-kulturową kreuje osoby otwarte, tolerancyjne i konkurencyjne na rynku pracy. W tym procesie konieczne jest jednak pozyskanie umiejętności komunikowania się i negocjacji pomiędzy kulturami.

Odpowiadając na to zapotrzebowanie, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie stworzył unikatowy kierunek studiów: „Intercultural communication in education and the workplace” (tł. Komunikacja międzykulturowa w edukacji i na rynku pracy). Tegoroczna nowość UMCS to 2-letnie anglojęzyczne studia II stopnia, na których przygotowano aż 25 bezpłatnych miejsc dla kandydatów.

Kierunek ten jest wyjątkowy w skali ogólnopolskiej, gdyż stanowią jedyną tego typu propozycję w kraju – żaden inny uniwersytet ani uczelnia niepubliczna nie prowadzą anglojęzycznych studiów poświęconych zagadnieniom związanym z komunikacją międzykulturową w odniesieniu do edukacji i rynku pracy.

Warto podkreślić, że studia mają międzynarodowy charakter nie tylko w sferze kształcenia, ale także środowiska studenckiego. Kierunek „Intercultural communication in education and the workplace” skierowany jest zarówno do studentów polskich pragnących studiować w języku angielskim w otoczeniu międzykulturowym, jak i do cudzoziemców zainteresowanych studiami drugiego stopnia w języku angielskim.

Kandydacie! Jeśli jesteś żądny wszechstronnej wiedzy, nastawiony na rozwój i udoskonalenie umiejętności językowych oraz interesujesz się tematyką wielokulturowości – oto znalazłeś idealną ścieżkę edukacji. Jeśli chcesz sprawnie funkcjonować w wielokulturowym środowisku pracy oraz zdobyć niezbędne kompetencje i umiejętności międzykulturowe – ten kierunek jest właśnie dla ciebie.

Nowość oferowana przez UMCS promuje kompetencje ułatwiające funkcjonowanie w społeczeństwie pluralistycznym, otwartym na inne kultury. Kształcąc się na tym kierunku uzyskasz wiedzę z zakresu antropologii kulturowej, poznasz problematykę dotyczącą mniejszości narodowych i etnicznych oraz zgłębisz komunikację niewerbalną w perspektywie międzykulturowej. Podczas studiów skupisz się także na poprawie praktycznych umiejętności lingwistycznych w zakresie języka angielskiego i drugiego języka obcego. Kwalifikacje te są niezwykle ważne i pożądane na międzynarodowym rynku pracy oraz niezbędne w karierze zawodowej, ale także w życiu codziennym.

W toku studiów zapoznasz się szczegółowo z modułem kulturoznawczym. Przedmioty takie jak: antropologia kulturowa, kompetencje międzykulturowe, warsztaty umiejętności międzykulturowych czy praca i edukacja w środowisku wielokulturowym pozwolą ci zdobyć wiedzę dotyczącą zróżnicowania świata, problemów wielokulturowości w dobie globalnej migracji zarobkowej i edukacyjnej oraz niezbędne kompetencje i umiejętności międzykulturowe. To nie wszystko! Jeśli interesujesz się kinematografią, z pewnością ucieszy cię fakt, że podczas studiów zgłębisz tematykę różnorodności międzynarodowej w filmie. Zapoznasz się także z językami w Europie i na świecie oraz psychologią kontaktów międzykulturowych.

Zajęcia prowadzone będą przez doświadczoną i życzliwą kadrę naukowo-dydaktyczną: kulturoznawców, antropologów i lingwistów specjalizujących się w badaniach międzykulturowych z Instytutu Kulturoznawstwa, Instytutu Anglistyki oraz Instytutu Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej UMCS.

Po ukończeniu studiów – jako absolwent – będziesz mógł podjąć pracę m.in. w międzynarodowych firmach zatrudniających anglojęzyczny personel oraz obsługujących zagranicznych klientów, w instytucjach kultury i oświatowych promujących wielokulturowość, w mediach czy biurach karier. Brzmi nieźle, prawda?

Czekamy na ciebie – już dziś uzyskaj szczegółowe informacje pod mailem intercom@umcs.pl oraz studyinenglish@umcs.pl. Zachęcamy do zapoznania się z opisem kierunku i zasadami rekrutacji dostępnymi na stronie: www.irk.umcs.pl


Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

ul.Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
woj.lubelskie
tel. +48 (81) 537-58-70, +48 (81)-537-58-80
fax. (81) 537-58-80
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe