UMCS - korepetycje z WOS-u

UMCS - korepetycje z WOS-u

Zapraszamy na bezpłatne korepetycje z wiedzy o społeczeństwie, które organizuje Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 8 marca 2019 r. od godziny 16.00 w Auli im. I. Daszyńskiego na Wydziale Politologii UMCS (Plac Litewski 3) odbędą się „Nocne korki z WOS-u", czyli powtórka do matury z zakresu szeroko pojętej wiedzy o społeczeństwie i historii najnowszej.

Wydarzenie będzie świetną okazją do utrwalenia i usystematyzowania wiedzy, zdobycia nowych umiejętności przydatnych do zadowalającego zdania egzaminu dojrzałości, jak również wyboru kierunku studiów w obszarze nauk społecznych. Jest to także forma skutecznej edukacji polegająca na łączeniu teorii z praktyką oraz sprawdzeniu się w sytuacji ekstremalnej, jaką jest nauka nocą. Dodatkowo uczestnicy będą mieli możliwość spotkania i poznania środowiska akademickiego UMCS oraz jego zwyczajów.

Podczas wykładów omówione zostaną następujące zagadnienia:

  • „Władza samorządowa i partycypacja obywatelska"
  • „Organy władzy wykonawczej w Polsce"
  • „Wybory - od rejestracji komitetów do ciszy wyborczej"
  • „Polska w Radzie Bezpieczeństwa ONZ"
  • „Systemy rządów państw współczesnych"
  • „Spory i konflikty we współczesnym świecie - rola mocarstw i organizacji międzynarodowych"

Zgłoszenia na wydarzenie można przesyłać e-mailem do 7 marca br. na adres politologia@politologia.pl.


Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

ul.Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
woj.lubelskie
tel. +48 (81) 537-58-70, +48 (81)-537-58-80
fax. (81) 537-58-80
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe