Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej

ul.Mickiewicza 47, 70-385 Szczecin
woj.zachodniopomorskie
tel. 91 350 06 43
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Pedagogika - studia licencjackie

Opis kierunku

AAzwiń
Stawiamy na praktykę
Wykłady i ćwiczenia na kierunku pedagogika prowadzone są przede wszystkim przez praktyków – psychologów, terapeutów, nauczycieli. Wszystko po to, aby teoria zawsze szła w parze z praktyką. Nasze programy studiów nie są przeładowane książkową wiedzą, a studenci uczestniczą w licznych zajęciach w placówkach oświatowo-wychowawczych. Uczymy praktycznego przygotowania do zawodu pedagoga.
Nowoczesny program kształcenia

Program studiów został przygotowany we współpracy ze szkołami, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, jednostkami administracji samorządowej itp.
Dzięki temu przekazujemy wiedzę, rozwijamy umiejętności i kompetencje, przygotowujemy do pracy zawodowej po studiach. Umożliwiamy zdobycie wykształcenia odpowiadającego aktualnym potrzebom rynku pracy w kraju i za granicą.

Program kształcenia ogólnego i podstawowego wzbogacony jest o przedmiot – przygotowanie do studiowania, w ramach którego nabędziesz umiejętności efektywnego uczenia się oraz poznasz zasady studiowania i samokształcenia.

Wiedza i umiejętności

W trakcie nauki na kierunku Pedagogika poznasz:
- przegląd myśli pedagogicznej oraz modele praktyki edukacyjnej na przestrzeni dziejów
- specyfikę oddziaływania wychowawczego różnych środowisk mających wpływ na funkcjonowanie jednostek i grup w społeczeństwie
- procesy zachodzące w otoczeniu i środowisku życia człowieka
- czynniki regulujące przemianę instytucji i zbiorowości społecznych
- sposoby kierowania aktywnością indywidualną i zbiorową, organizowania sił społecznych
- działalność instytucji socjalnych wspierających rozwój i funkcjonowanie rodziny.

Zdobędziesz wiedzę i umiejętności pozwalające na ocenę i diagnozowanie sytuacji zagrażających pomyślnemu rozwojowi jednostki i grup społecznych.
Nauczysz się dostrzegać i określać negatywne skutki czynników rozwojowych, ubóstwa, deficytów więzi międzyludzkich. Zdobędziesz kompetencje kluczowe:
- planowanie, organizowanie i ocenianie własnego rozwoju
- skuteczne porozumiewanie się w różnych sytuacjach
- efektywne współdziałanie w zespole
- rozwiązywanie problemów w twórczy i kreatywny sposób
- sprawne posługiwanie się nowoczesnymi technologiami.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
BIURO REKRUTACJI:

ul. Mickiewicza 47, p. 102
tel: 91 350 06 43
tel. kom.: 508 015 416
e-mail: rekrutacja@wsie.pl

CZYNNE:
Poniedziałek: 8 - 16
Wtorek: 8 - 16
Środa: 8 - 16
Czwartek: 8 - 16
Piątek: 8 - 16