Studia Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej

ul.Mickiewicza 47, 70-385 Szczecin
woj.zachodniopomorskie
tel. 91 350 06 43
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
Uczelnia na kierunku Stosunki międzynarodowe prowadzi następujące studia niestacjonarne:
Stosunki międzynarodowe - studia I stopnia (licencjackie)Stosunki międzynarodowe - studia II stopnia (uzupełniające magisterskie)