Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej

ul.Mickiewicza 47, 70-385 Szczecin
woj.zachodniopomorskie
tel. 91 350 06 43
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Stosunki międzynarodowe - studia magisterskie

Opis kierunku

AAzwiń
MAGISTERSKIE – studia II stopnia:

- Bezpieczna współpraca europejska
- Polityka i bezpieczeństwo euroatlantyckie
- Gospodarka światowa i biznes międzynarodowy
- Handel i logistyka w wymiarze międzynarodowym
- Dyplomacja publiczna i stosunki konsularne
- Międzynarodowe stosunki polityczne
- Kraje niemieckiego obszaru językowego

Czego uczy się na stosunkach międzynarodowych ?

Studenci stosunków międzynarodowych zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu problematyki stosunków międzynarodowych, społecznych, historycznych, prawnych i ekonomicznych uwarunkowań. Dostrzegają jej związki z tradycją europejskiej myśli politycznej i filozoficznej. Kolejną, niezmiernie istotną częścią wykształcenia jest teoretyczna wiedza o szeroko rozumianych systemach politycznych, międzynarodowych aspektach współczesnej polityki, a także jej doktrynalnych uwarunkowaniach. Nieodłącznym elementem tej wiedzy jest utrwalenie obrazu polityki jako skomplikowanego splotu faktów, zjawisk i procesów politycznych.

Dzięki temu kierunkowi:

- poznasz zasady funkcjonowania współczesnych państw
- nauczysz się analizować zjawiska polityczne, gospodarcze i społeczne w sferze międzynarodowej
- zyskasz wiedzę na temat odmiennych kultur i religii, a także praktyczne umiejętności dyplomatyczne i biznesowe oraz negocjacyjne
- będziesz liczącym się kandydatem do pracy w organizacji, instytucji lub firmie współpracującej z zagranicznymi partnerami
- w trakcie zajęć stworzysz unikalne projekty oraz przeprowadzisz gry symulacyjne

Co można robić po tych studiach ?

Absolwenci wyposażeni zostają w praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy zawodowej w instytucjach unijnych, administracji samorządowej i rządowej oraz organizacjach społecznych, służbie państwowej, w tym zagranicznej, a także w całym sektorze publicznym związanym z przynależnością Polski do Unii Europejskiej. Będziesz mógł podejmować prace w podmiotach gospodarczych i instytucjach publicznych, których działalność przekracza granice kraju. W trakcie studiów będziesz miał możliwość doskonalenia umiejętności językowych oraz poznawania kultur innych krajów.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
BIURO REKRUTACJI:

ul. Mickiewicza 47, p. 102
tel: 91 350 06 43
tel. kom.: 508 015 416
e-mail: rekrutacja@wsie.pl

CZYNNE:
Poniedziałek: 8 - 16
Wtorek: 8 - 16
Środa: 8 - 16
Czwartek: 8 - 16
Piątek: 8 - 16