Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej

ul.Mickiewicza 47, 70-385 Szczecin
woj.zachodniopomorskie
tel. 91 350 06 43
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Zarządzanie

Opis kierunku

AAzwiń
Stawiamy na praktykę

Współpracujemy z wysoko wykwalifikowaną kadrą. Tworzą ją pracownicy naukowo - dydaktyczni uczelni a także uznani praktycy i specjaliści z różnych dziedzin, z instytucji publicznych i firm partnerskich. Wykorzystując swoje doświadczenia zawodowe, pokazują praktyczny wymiar wiedzy i umiejętności zdobywanych w trakcie kształcenia. Wszystko po to, aby teoria zawsze szła w parze z praktyką. Dzięki współpracy WSIE z instytucjami publicznymi i prywatnymi firmami będziesz miał możliwość odbycia praktyk studenckich w miejscu, które może się stać Twoim przyszłym miejscem pracy.

Nowoczesny program kształcenia

Program studiów został przygotowany we współpracy z firmami i instytucjami gospodarczymi. Dzięki temu przekazujemy wiedzę, rozwijamy umiejętności i kompetencje, przygotowujemy do pracy zawodowej po studiach. Umożliwiamy zdobycie wykształcenia odpowiadającego aktualnym potrzebom rynku pracy w kraju i za granicą.

Wiedza i umiejętności

W trakcie nauki na kierunku Zarządzanie dowiesz się jak:
- funkcjonuje organizacja (firmy, instytucje publiczne, struktury bezpieczeństwa kraju)
- gospodarować zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami
- podejmować decyzje zarządcze, zwłaszcza strategiczne
- organizować pracę zespołową i kierować zespołem
- skutecznie komunikować się


Poznasz
- zasady rządzące gospodarką, rynkami ekonomicznymi i działającymi na nich podmiotami
- mechanizmy wdrażania innowacyjnych projektów w organizacjach i kierowania nimi
- transakcje eksportowe oraz zasady funkcjonowania i budowania przewagi strategicznej na rynkach międzynarodowych
- techniki negocjacyjne.


Zdobędziesz wiedzę i umiejętności pozwalające na:
- pozyskiwanie środków finansowych
- przygotowanie nowego ambitnego i dynamicznego przedsięwzięcia biznesowego
- uruchomienie działalności gospodarczej.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
BIURO REKRUTACJI:

ul. Mickiewicza 47, p. 102
tel: 91 350 06 43
tel. kom.: 508 015 416
e-mail: rekrutacja@wsie.pl

CZYNNE:
Poniedziałek: 8 - 16
Wtorek: 8 - 16
Środa: 8 - 16
Czwartek: 8 - 16
Piątek: 8 - 16