Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach

ul.Krasińskiego 2, 40-952 Katowice
woj.śląskie
tel. (32) 256-40-84
fax. (32) 255-34-49
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Zarządzanie - studia inżynierskie

Wydział: Wydział Ekonomiczno - Społeczny

Opis kierunku

AAzwiń
Specjalność: Zarządzanie transportem i logistyka

Specjalność ta powstałą w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy w obszarze organizacji i planowania transportu. Aktualnie w tej branży wyraźnie wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów łączących wiedzę ekonomiczną z zaawansowaną wiedzą inżynierską.

Specjalność charakteryzuje się nowoczesnym podejściem do eksploatacji systemów transportowych oraz zarządzania tymi systemami. Podstawą kształcenia jest nauka o logistyce w systemach transportowych, integrująca technologie przewozów, techniczne środki transportu, infrastrukturę oraz zarządzanie i sterowanie.

Studia na tej specjalności pogłębiają wiedzę w zakresie:

- systemów logistycznych w transporcie
- organizacji i technologii przewozów
- technologii prac ładunkowych
- organizacji i zarządzania
- systemów informatycznych w transporcie
- budowy środków transportu
- infrastruktury transportowej
- automatyki i systemów sterowania
- technologii napraw.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
O przyjęcie na Uczelnię w przypadku studiów stacjonarnych (pierwszy stopień) mogą ubiegać się osoby, które legitymują się ukończeniem starej matury, nowej matury lub matury międzynarodowej. Kandydaci przyjmowani są według kolejności zgłoszeń.

Rekrutację przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne. Osoby ubiegające się na studia mogą składać dokumenty:

- świadectwo dojrzałości,
- świadectwo ukończenia szkoły średniej,
- ksero dowodu osobistego,
- ksero książeczki wojskowej-w przypadku mężczyzn,
- zaświadczenie lekarskie (kierunek: Ochrona Środowiska, Pielęgniarstwo) i cztery zdjęcia

Osoby starające się o przyjęcie na studia niestacjonarne przyjmowane są według kolejności zgłoszeń. O przyjęcie na drugi stopień na kierunku Zarządzanie (studia stacjonarne i niestacjonarne) mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia.

Decyzję o przyjęciu studenta na pierwszy rok studiów podejmuje Dziekan Wydziału. Kandydat nie przyjęty na pierwszy rok studiów w wyniku postępowania kwalifikacyjnego może odwołać się w ciągu dwóch tygodni do Uczelnianej Komisji Odwoławczej.

Opłaty

AAzwiń
W momencie zapisu na studia kandydat jest zobowiązany do wpłaty pierwszej raty czesnego oraz opłaty rekrutacyjnej.

Uwaga!!! Nie pobieramy opłaty wpisowej!!!

Pobieramy opłatę rekrutacyjną w wysokości tylko 100zł.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Francuska 12
40-952 Katowice - Centrum

Telefony/fax:
032 255 34 17
032 256 40 84
032 205 37 45

E-mail:
nabor@swsz.katowice.pl
dziekanat@swsz.katowice.pl