Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

ul.Krowoderska 73, 31-158 Kraków
woj.małopolskie
tel. (012) 423-38-40
fax. (012) 423-38-40
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
 • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Opis uczelni

AAzwiń

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia z siedzibą w Krakowie, prowadzi kierunki kształcenia związane z medycyną a w szczególności ze zdrowiem człowieka. Uczelnia powstała jako pierwsza tego typu (Uczelnia) w południowo - wschodniej Polsce.

Uczelnia przekazuje przyszłym absolwentom nowoczesną wiedzę i umiejętności w zakresie nauk medycznych.

Zadaniem KWSPZ jako Uczelni wyższej jest kształcenie przyszłych elit.

Od 2002 r., Uczelnia stawia na swój rozwój, poprzez:
 • dostosowanie programów studiów do potrzeb rynku;
 • otwierania nowych kierunków studiów;
 • wprowadzanie zmian pozwalających coraz efektywniej kształcić studentów;
 • wyposażanie pracowni w najnowocześniejszy sprzęt.

Kierunki kształcenia w KWSPZ związane są z medycyną czyli ze zdrowiem człowieka. Dbałość o wygląd zewnętrzny, opóźnianie oznak starzenia , utrzymywanie sprawności fizycznej oraz odpowiedni sposób odżywiania się w dzisiejszych czasach stało się niemal powszechne. Coraz więcej osób zaczęło dbać o swój wygląd czyli jak zachować najdłużej urodę, młodość oraz sprawność fizyczną i psychiczną. To jednak wymaga dużej wiedzy z zakresu medycyny.

Prowadzenie kierunków związanych ze zdrowiem zobowiązuje Uczelnię do utrzymywania wysokiego poziomu kształcenia, czyli odpowiedniej kadry, bazy dydaktycznej, nowoczesnego sprzętu, dzięki czemu Uczelnia cieszy się wielką popularnością i uznaniem. Dowodem są mnożące się oferty pracy dla jej studentów i absolwentów.

Kształcenie obejmuje: studia licencjackie i podyplomowe. Wszystkie oferowane kierunki studiów dają absolwentom obszerną wiedzę teoretyczną i praktyczną przygotowując ich do perfekcyjnego wykonywania zawodu, co sprawia, że są bezkonkurencyjni na rynku pracy krajowym i zagranicznym. Absolwenci KWSPZ uzyskują również wiedzę z zakresu zarządzania i marketingu, która przygotowuje ich do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia współpracuje z uczelniami akademickimi oraz ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą. W ostatnim czasie Uczelnia podpisała umowę z Instytutem Szkoleniowym w Grecji - 2009 r.

Od 2006 r. co rocznie Uczelnia otrzymuje prestiżowe wyróżnienie - certyfikat "Wiarygodna Szkoła".
UCZELNIA ZAPEWNIA:
 • współpracę z zespołem nauczycieli akademickich o najwyższych kwalifikacjach i osiągnięciach naukowych,
 • znakomicie wyposażone sale do zajęć praktycznych i multimedialne sale wykładowe,
 • możliwość uzyskania stypendium socjalnego i naukowego,
 • praktyki zawodowe w specjalistycznych oddziałach szpitalnych, ośrodkach rehabilitacji, gabinetach kosmetycznych oraz ośrodkach SPA i odnowy biologicznej,
 • specjalistyczne kursy i szkolenia w promocyjnych cenach (wyłącznie dla studentów KWSPZ) organizowane przy współpracy z wiodącymi firmami kosmetycznymi.
 • bogate życie kulturalne, możliwość uczestniczenia w konferencjach naukowych oraz targach edukacyjnych i branżowych. Ponadto angażujemy się w działalność charytatywną na rzecz dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych.

Zasady rekrutacji

AAzwiń

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność złożenia wymaganych dokumentów. Ilość miejsc jest ograniczona.

STUDIA I STOPNIA (licencjackie)
 • Dietetyka
 • Kosmetologia
 • Fizjoterapia

Warunki przyjęcia na studia licencjackie:

 • podanie o przyjęcie na studia (rejestracja w systemie e-rejestracja, wydruk podania),
 • kserokopia świadectwa dojrzałości – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów,
 • 2 aktualne, kolorowe fotografie kandydata (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych),
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki w KWSPZ na danym kierunku studiów,
 • kserokopia dowodu osobistego – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów,
 • kserokopia dowodu wpłaty wpisowego – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów,
 • umowa o świadczenie nauki – podpisywana ze strony Uczelni w dniu wydania decyzji o przyjęciu.

STUDIA II STOPNIA
 • Dietetyka i ekologiczna żywność
 • Kosmetologia
 • Fizjoterapia

Warunki przyjęcia na studia II stopnia:

 • podanie o przyjęcie na studia (rejestracja w systemie e-rejestracja, wydruk podania),
 • kserokopia oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I stopnia na odpowiednim kierunku (Dietetyka/Kosmetologia/Fizjoterapia) – oryginał lub odpis do wglądu w dniu składania dokumentów,
 • kserokopia oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości – oryginał lub odpis do wglądu w dniu składania dokumentów,
 • 2 aktualne, kolorowe fotografie kandydata (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych),
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki w KWSPZ na danym kierunku studiów,
 • kserokopia dowodu osobistego – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów,
 • kserokopia dowodu wpłaty wpisowego – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów,
 • umowa o świadczenie nauki – podpisywana ze strony Uczelni w dniu wydania decyzji o przyjęciu.

Rekrutacja trwa od 6 marca do 30 września

Dokumenty można składać w Dziekanacie KWSPZ – Kraków, AL. A. Grottgera 1

STUDIA PODYPLOMOWE

 • Diagnostyka Dietetyczna i Systemy Żywienia
 • Diagnostyka i Terapia Manualna
 • Dietetyka
 • Dietetyka w sporcie i rekreacji
 • Komplementarne metody w promocji zdrowia
 • Kosmetologia – Medycyna estetyczna dla lekarzy
 • Podologia
 • Rehabilitacja Sportowa

Warunkiem przyjęcia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia, kierunku wskazanym regulaminie studiów podyplomowych oraz złożenie w terminie, określonym w harmonogramie rekrutacji następujących dokumentów:

 • podanie o przyjęcie na studia (rejestracja w systemie e-rejestracja, wydruk podania),
 • kserokopia oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia,
 • 2 aktualne fotografie kandydata (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych),
 • kserokopia dowodu osobistego – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów,
 • kserokopia dowodu wpłaty wpisowego – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów,
 • umowa o świadczenie nauki – podpisywana ze strony Uczelni w dniu wydania decyzji o przyjęciu.

Rekrutacja trwa od 6 marca do 30 września.

Dokumenty należy złożyć w dziekanacie KWSPZ - Kraków, Al. A. Grottgera 1

Opis kierunków

AAzwiń

DIETETYKA

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU

Absolwent posiada wiedzę na temat żywienia w stanach chorobowych jak również prewencyjnych (promocja zdrowia). Dobór odpowiedniej diety złożonej ze składników pokarmowych przygotowywanych indywidualnie pacjentowi lub dla żywienia zbiorowego jest również zawarty w programie studiów.

OBSZAR DZIALNOŚCI ZAWODOWEJ
 • publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • zakłady żywienia zbiorowego i zakłady dostarczające pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering),
 • organizacje konsumenckie,
 • placówki sportowe i inne (w zależności od rodzaju dodatkowych kwalifikacji),
 • szkolnictwo - po uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji,
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie poradnictwa dietetycznego.

KOSMETOLOGIA

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU

Absolwent posiada obszerną wiedzę z zakresu kosmetologii - nauki skupiającej wiele dziedzin medycznych, chemicznych, kosmetologii stosowanej (pielęgnacyjnej i zdobniczej ciała, twarzy, włosów i paznokci), kosmetologii naturalnej, technik i zabiegów kosmetycznych oraz masażu. Absolwent posiada umiejętności prawidłowego wykonywania zabiegów kosmetycznych, pielęgnacyjnych, upiększających i leczniczych z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań.

OBSZAR DZIALALNOŚCI ZAWODOWEJ
 • centra odnowy biologicznej, salony SPA,
 • gabinety kosmetyczne,
 • firmy produkujące kosmetyki,
 • organizacje zajmujące się promocją zdrowia.

FIZJOTERAPIA

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU

Absolwent fizjoterapii posiada wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne w wykonywaniu zawodu fizjoterapeuty. Celem pracy fizjoterapeuty jest usuwanie zmian chorobowych oraz zapobieganie rozwojowi choroby. Dzięki dużej ilości zajęć praktycznych w renomowanych jednostkach zajmujących się rehabilitacją, jest przygotowany nie tylko do samodzielnej działalności zawodowej, ale także do funkcjonowania w ramach zespołów rehabilitacyjnych.
Dzięki zdobytej wiedzy oraz praktycznym umiejętnościom może bezpośrednio po studiach podjąć pracę we wszystkich publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia, placówkach o charakterze rekreacyjnym i sportowym, ośrodkach i gabinetach odnowy biologicznej oraz centrach SPA.

OBSZAR DZIALNOŚCI ZAWODOWEJ
 • placówki służby zdrowia,
 • zakłady opieki zdrowotnej,
 • zakłady rehabilitacji,
 • ośrodki sportowe,
 • ośrodki rekreacyjne,
 • ośrodki odnowy biologicznej, centra SPA.

Galeria

zwiń