Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

ul.Krowoderska 73, 31-158 Kraków
woj.małopolskie
tel. (12) 423-38-40
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
 • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Opis uczelni

AAzwiń

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia z siedzibą w Krakowie, prowadzi kierunki kształcenia związane z medycyną a w szczególności ze zdrowiem człowieka. Uczelnia powstała jako pierwsza tego typu (Uczelnia) w południowo - wschodniej Polsce.

Uczelnia przekazuje przyszłym absolwentom nowoczesną wiedzę i umiejętności w zakresie nauk medycznych.

Zadaniem KWSPZ jako Uczelni wyższej jest kształcenie przyszłych elit.

Od 2002 r., Uczelnia stawia na swój rozwój, poprzez:
 • dostosowanie programów studiów do potrzeb rynku;
 • otwierania nowych kierunków studiów;
 • wprowadzanie zmian pozwalających coraz efektywniej kształcić studentów;
 • wyposażanie pracowni w najnowocześniejszy sprzęt.

Kierunki kształcenia w KWSPZ związane są z medycyną czyli ze zdrowiem człowieka. Dbałość o wygląd zewnętrzny, opóźnianie oznak starzenia , utrzymywanie sprawności fizycznej oraz odpowiedni sposób odżywiania się w dzisiejszych czasach stało się niemal powszechne. Coraz więcej osób zaczęło dbać o swój wygląd czyli jak zachować najdłużej urodę, młodość oraz sprawność fizyczną i psychiczną. To jednak wymaga dużej wiedzy z zakresu medycyny.

Prowadzenie kierunków związanych ze zdrowiem zobowiązuje Uczelnię do utrzymywania wysokiego poziomu kształcenia, czyli odpowiedniej kadry, bazy dydaktycznej, nowoczesnego sprzętu, dzięki czemu Uczelnia cieszy się wielką popularnością i uznaniem. Dowodem są mnożące się oferty pracy dla jej studentów i absolwentów.

Kształcenie obejmuje: studia licencjackie i podyplomowe. Wszystkie oferowane kierunki studiów dają absolwentom obszerną wiedzę teoretyczną i praktyczną przygotowując ich do perfekcyjnego wykonywania zawodu, co sprawia, że są bezkonkurencyjni na rynku pracy krajowym i zagranicznym. Absolwenci KWSPZ uzyskują również wiedzę z zakresu zarządzania i marketingu, która przygotowuje ich do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia współpracuje z uczelniami akademickimi oraz ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą. W ostatnim czasie Uczelnia podpisała umowę z Instytutem Szkoleniowym w Grecji - 2009 r.

Od 2006 r. co rocznie Uczelnia otrzymuje prestiżowe wyróżnienie - certyfikat "Wiarygodna Szkoła".
UCZELNIA ZAPEWNIA:
 • współpracę z zespołem nauczycieli akademickich o najwyższych kwalifikacjach i osiągnięciach naukowych,
 • znakomicie wyposażone sale do zajęć praktycznych i multimedialne sale wykładowe,
 • możliwość uzyskania stypendium socjalnego i naukowego,
 • praktyki zawodowe w specjalistycznych oddziałach szpitalnych, ośrodkach rehabilitacji, gabinetach kosmetycznych oraz ośrodkach SPA i odnowy biologicznej,
 • specjalistyczne kursy i szkolenia w promocyjnych cenach (wyłącznie dla studentów KWSPZ) organizowane przy współpracy z wiodącymi firmami kosmetycznymi.
 • bogate życie kulturalne, możliwość uczestniczenia w konferencjach naukowych oraz targach edukacyjnych i branżowych. Ponadto angażujemy się w działalność charytatywną na rzecz dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych.

Oferta dydaktyczna

AAzwiń
Oferta dydaktyczna uczelni

Studia pierwszego stopnia – licencjackie (Stacjonarne, Niestacjonarne)

 • Dietetyka
 • Kosmetologia

Studia drugiego stopnia – magisterskie (Stacjonarne, Niestacjonarne)
 • Dietetyka i ekologiczna żywność
 • Kosmetologia
 • Fizjoterapia
Studia jednolite magisterskie (Stacjonarne, Niestacjonarne)
 • Fizjoterapia

Studia podyplomowe

 • Diagnostyka i Terapia Manualna
 • Diagnostyka Dietetyczna i Systemy Żywienia
 • Dietetyka
 • Dietetyka w sporcie i rekreacji
 • Komplementarne metody w promocji zdrowia
 • Kosmetologia – Medycyna Estetyczna dla lekarzy
 • Podologia
 • Rehabilitacja Sportowa
 • Trener personalny

Opłata rekrutacyjna – 0 zł!

Dokumenty można składać w Dziekanacie KWSPZ – Kraków, al. A. Grottgera 1/5 Zapraszamy od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00 oraz soboty w godzinach 8:00-14:00.

Informacje szczegółowe: sekretariat@kwspz.pl tel: 012 423 38 40 wew. 331, 332, 333, 334, 337

Uczelnia nie pobiera dodatkowych opłat w czasie studiowania w tym opłat za okres wakacji. Studenci mogą starać się o stypendia socjalne, stypendium Rektora dla najlepszych studentów oraz specjalne dla osób niepełnosprawnych, czy też o jednorazową zapomogę.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń kandydatów, w ramach limitów przyjęć oraz złożenie w terminie następujących dokumentów:

 • podanie o przyjęcie na studia (rejestracja w systemie e-rekrut www.kwspz.pl, wydruk formularza),
 • kserokopia świadectwa dojrzałości – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów,
 • w przypadku rekrutacji na studia magisterskie - kserokopia oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I stopnia
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki w KWSPZ na danym kierunku studiów
 • 2 aktualne fotografie kandydata (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych), podpisane
 • kserokopia dowodu osobistego – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów,
 • kserokopia dowodu wpłaty wpisowego – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów,
 • umowa o świadczenie nauki (podpisywana w dniu składania dokumentów).

KIERUNKI STUDIÓW

DIETETYKA

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU

Absolwent posiada wiedzę na temat żywienia w stanach chorobowych jak również prewencyjnych (promocja zdrowia). Dobór odpowiedniej diety złożonej ze składników pokarmowych przygotowywanych indywidualnie pacjentowi lub dla żywienia zbiorowego jest również zawarty w programie studiów.

OBSZAR DZIALNOŚCI ZAWODOWEJ
 • publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • zakłady żywienia zbiorowego i zakłady dostarczające pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering),
 • organizacje konsumenckie,
 • placówki sportowe i inne (w zależności od rodzaju dodatkowych kwalifikacji),
 • szkolnictwo - po uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji,
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie poradnictwa dietetycznego.

KOSMETOLOGIA

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU

Absolwent posiada obszerną wiedzę z zakresu kosmetologii - nauki skupiającej wiele dziedzin medycznych, chemicznych, kosmetologii stosowanej (pielęgnacyjnej i zdobniczej ciała, twarzy, włosów i paznokci), kosmetologii naturalnej, technik i zabiegów kosmetycznych oraz masażu. Absolwent posiada umiejętności prawidłowego wykonywania zabiegów kosmetycznych, pielęgnacyjnych, upiększających i leczniczych z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań.

OBSZAR DZIALALNOŚCI ZAWODOWEJ
 • centra odnowy biologicznej, salony SPA,
 • gabinety kosmetyczne,
 • firmy produkujące kosmetyki,
 • organizacje zajmujące się promocją zdrowia.

FIZJOTERAPIA

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU

Absolwent fizjoterapii posiada wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne w wykonywaniu zawodu fizjoterapeuty. Celem pracy fizjoterapeuty jest usuwanie zmian chorobowych oraz zapobieganie rozwojowi choroby. Dzięki dużej ilości zajęć praktycznych w renomowanych jednostkach zajmujących się rehabilitacją, jest przygotowany nie tylko do samodzielnej działalności zawodowej, ale także do funkcjonowania w ramach zespołów rehabilitacyjnych.
Dzięki zdobytej wiedzy oraz praktycznym umiejętnościom może bezpośrednio po studiach podjąć pracę we wszystkich publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia, placówkach o charakterze rekreacyjnym i sportowym, ośrodkach i gabinetach odnowy biologicznej oraz centrach SPA.

OBSZAR DZIALNOŚCI ZAWODOWEJ
 • placówki służby zdrowia,
 • zakłady opieki zdrowotnej,
 • zakłady rehabilitacji,
 • ośrodki sportowe,
 • ośrodki rekreacyjne,
 • ośrodki odnowy biologicznej, centra SPA.

Co nas wyróżnia

AAzwiń
Co nas wyróżnia

To co wyróżnia KWSPZ na rynku edukacyjnym to przede wszystkim:

 • atrakcyjne kierunki studiów o profilu praktycznym,
 • znakomita kadra dydaktyczna,
 • szkolenia branżowe,
 • rozbudowa, modernizacja i doposażanie bazy dydaktycznej,
 • platforma e-Learning,
 • studenckie Koła Naukowe,
 • stół anatomiczmy Anatomage (dzięki niemu można zobaczyć wirtualne ciało ludzkie w rzeczywistych rozmiarach),
 • Biuro Karier działające na rzecz studentów

Krakowską Wyższą Szkołę Promocji Zdrowia wyróżniają innowacyjne programy nauczania w obszarze zdrowia i urody. Studia odbywają się na poziomie licencjackim, magisterskim i podyplomowym. Studenci mają zapewnione praktyki oraz zajęcia kliniczne, co jest bardzo istotne w przypadku kierunków okołomedycznych.

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia jest pierwszą tego typu uczelnią w Krakowie i południowo-wschodniej Polsce, która:

 • aktualizuje i poszerza programy studiów i badań naukowych, kładąc największy nacisk na ich profesjonalizm, interdyscyplinarność oraz dopasowanie do potrzeb rynku pracy,
 • zapewnia możliwość uzyskania dyplomu licencjata i magistra w nowoczesnych zawodach,
 • rozwija kapitał intelektualny i wspomaga ciągłe doskonalenie zawodowe pracowników,
 • buduje przyjazną atmosferę i wspólnotę akademicką,
 • przygotowuje przedsiębiorczych, wysoko wykwalifikowanych absolwentów.

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia w Krakowie posiada doskonale wyposażone, multimedialne sale wykładowe oraz seminaryjne. Pracownie kosmetologiczne oraz fizjoterapeutyczne posiadają wysokiej klasy sprzęt zgodny z obecnymi standardami.

Do dyspozycji studentów oddano:
 • laboratorium chemiczne,
 • pracownię do technologii żywności,
 • pracownie do kinezyterapii,
 • pracownię do fizjologii,
 • pracownię anatomii,
 • laboratorium do analizy sensorycznej,
 • pracownię stylizacji i wizażu,
 • nowoczesną pracownię informatyczną,
 • bibliotekę z czytelnią
 • stół anatomiczmy Anatomage

Certyfikaty i wróżnienia

AAzwiń
Uczelnia liderow

Certyfikat „Uczelnia Liderów 2018”

Kolejny rok z rzędu KWSPZ została uhonorowana certyfikatem „Uczelnia Liderów”. Otrzymane, po raz kolejny wyróżnienie stanowi dowód uznania dla nowatorskich działań programowych i organizacyjnych Uczelni ukierunkowanych na kształcenie zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy, wyposażanie absolwentów w unikatowe umiejętności i kompetencje oraz budowanie wielokierunkowych i efektywnych relacji z otoczeniem zewnętrznym, w tym zwłaszcza z otoczeniem gospodarczym.

Statuetka „Pióro Biznesu”

Statuetkę przyznano za promowanie zdrowego stylu życia i ekologicznej żywności. Tego typu nagrody są wyrazem uznania dla przedsiębiorców za znaczące osiągnięcia w działalności gospodarczej, inwencję, działania na rzecz jakości produkcji oraz rzetelność i uczciwość w biznesie. Statuetki są przyznawane przez Stowarzyszenie Małych i Średnich Przedsiębiorstw „Krak – Business”.

Ekspert urody

Prestiżowe wyróżnienie „Ekspert Urody 2011″

Na 24 Międzynarodowym Kongresie i Targach Kosmetycznych LNE&SPA w Krakowie, szczególne wyróżnienie otrzymała Kanclerz (współzałożyciel Uczelni) Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia – mgr Ewa Podobińska.

„Wiarygodna Szkoła 2018”
„Dobra Uczelnia – Dobra Praca 2018”

Wiarygodna szkoła

Z satysfakcją informujemy, iż po raz kolejny Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia uzyskała możliwość posługiwania się znakiem „Wiarygodna Szkoła” oraz „Dobra Uczelnia – Dobra Praca”. Certyfikaty przyznawane są w ramach ogólnopolskiego programu certyfikacji uczelni realizowanych przez Akademickie Centrum Informacyjne w Poznaniu.

Certyfikat Dobra Uczelnia - Dobra Praca wyróżnia dobre wzorce w sektorze szkolnictwa wyższego w zakresie innowacyjnych i kreatywnych działań na rzecz tworzenia perspektyw zawodowych.

Certyfikat „Wiarygodna Szkoła” przyznawany jest tym niepublicznym uczelniom wyższym, które dysponują odpowiednią bazą dydaktyczną, zapewniającą właściwe warunki studiowania, wykorzystują nowoczesne technologie, a także realizują adekwatne do rynku pracy programy nauczania, dzięki czemu mogą kształcić dobrych specjalistów, poszukiwanych przez pracodawców.

Dobra uczelnia

Galeria

zwiń