Studia WSZOP

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

ul.Krowoderska 73, 31-158 Kraków
woj.małopolskie
tel. (012) 423-38-40
fax. (012) 423-38-40
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Dietetyka

Opis kierunku

AAzwiń
Kierunek DIETETYKA

Absolwent posiada wiedzę na temat żywienia w stanach chorobowych jak również prewencyjnych (promocja zdrowia). Dobór odpowiedniej diety złożonej ze składników pokarmowych przygotowywanych indywidualnie pacjentowi lub dla żywienia zbiorowego jest również zawarty w programie studiów.


OBSZAR DZIAŁALNOŚCI ZAWODOWEJ

- publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,
- zakłady żywienia zbiorowego i zakłady dostarczające pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering),
- organizacje konsumenckie,
- placówki sportowe i inne (w zależności od rodzaju dodatkowych kwalifikacji),
- szkolnictwo po uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji,
- prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie poradnictwa dietetycznego.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Warunkiem przyjęcia na pierwszy rok studiów jest złożenie następujących dokumentów:

- rejestracja w systemie (zakładka na stronie internetowej www.kwspz.pl - e-rekrut)
- podanie o przyjęcie (wydruk z systemu e-rekrut)
- świadectwo ukończenia szkoły średniej i świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis)
- orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kontynuowania nauki (do pobrania na głównej stronie w aktualnościach)
- cztery podpisane fotografie o wymiarach 45x35 (z wymogami jak do dowodu osobistego)
- kserokopia dowodu osobistego
- potwierdzenie dokonania wpłaty wpisowego

Rekrutacja rozpoczyna się 1 marca i trwa do 15 września.

Dokumenty należy złożyć:
- dziekanat KWSPZ Kraków, AL.A. Grottgera 1
- biblioteka KWSPZ Kraków, ul. Krowoderska 73

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja rozpoczyna się 1 marca i trwa do 15 września.

Dokumenty należy złożyć:
- dziekanat KWSPZ Kraków, AL.A. Grottgera 1
- biblioteka KWSPZ Kraków, ul. Krowoderska 73

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona.

Opłaty

AAzwiń
Wpisowe:Promocja: do 10 sierpnia 2011 r - 100zł ( od 11 sierpnia br. -200zł)

Czesne:

Czesne miesięczne - studia stacjonarne - 400 zł
Czesne miesięczne - studia niestacjonarne - 400 zł

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
31-158 Kraków
ul. Krowoderska 73
tel/fax (12) 423-38-40
tel/fax (12) 631-54-41

Dyżury dla studentów:

Poniedziałek 10.00 - 14.00
Wtorek 10.00 - 14.00
Czwartek 10.00 - 14.00
Piątek 10.00 - 14.00
Sobota 9.00 - 14.00