Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

ul.Krowoderska 73, 31-158 Kraków
woj.małopolskie
tel. (12) 423-38-40
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Dietetyka - studia licencjackie

Opis kierunku

AAzwiń
Kierunek DIETETYKA

Absolwent posiada wiedzę na temat żywienia w stanach chorobowych jak również prewencyjnych (promocja zdrowia). Dobór odpowiedniej diety złożonej ze składników pokarmowych przygotowywanych indywidualnie pacjentowi lub dla żywienia zbiorowego jest również zawarty w programie studiów.


OBSZAR DZIAŁALNOŚCI ZAWODOWEJ

- publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,
- zakłady żywienia zbiorowego i zakłady dostarczające pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering),
- organizacje konsumenckie,
- placówki sportowe i inne (w zależności od rodzaju dodatkowych kwalifikacji),
- szkolnictwo po uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji,
- prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie poradnictwa dietetycznego.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Warunkiem przyjęcia na pierwszy rok studiów jest złożenie następujących dokumentów:


  • podanie o przyjęcie na studia (rejestracja w systemie e-rejestracja, wydruk podania),

  • kserokopia świadectwa dojrzałości – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów,

  • 2 aktualne, kolorowe fotografie kandydata (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych),

  • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki w KWSPZ na danym kierunku studiów,

  • kserokopia dowodu osobistego – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów,

  • kserokopia dowodu wpłaty wpisowego – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów,

  • umowa o świadczenie nauki – podpisywana ze strony Uczelni w dniu wydania decyzji o przyjęciu.


Rekrutacja rozpoczyna się 6 marca i trwa do 30 września.

Dokumenty należy złożyć:
- dziekanat KWSPZ Kraków, AL.A. Grottgera 1

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń

Dokumenty należy złożyć w dziekanacie KWSPZ - Kraków, Al. A. Grottgera 1O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona.

Opłaty

AAzwiń
Wpisowe.

Promocja: do 10 sierpnia - 100zł ( od 11 sierpnia br. -200zł)


Czesne:

Czesne miesięczne - studia stacjonarne - 550 zł
Czesne miesięczne - studia niestacjonarne - 550 zł

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
31-158 Kraków
ul. Krowoderska 73
tel/fax (12) 423-38-40
tel/fax (12) 631-54-41

Dyżury dla studentów:

Poniedziałek 10.00 - 14.00
Wtorek 10.00 - 14.00
Czwartek 10.00 - 14.00
Piątek 10.00 - 14.00
Sobota 9.00 - 14.00