Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

ul.Krowoderska 73, 31-158 Kraków
woj.małopolskie
tel. (12) 423-38-40
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
 • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Fizjoterapia - studia magisterskie

Opis kierunku

AAzwiń
Sylwetka absolwenta

Nadrzędnym celem koncepcji kształcenia na studiach drugiego stopnia kierunku fizjoterapia jest osiągnięcie przez absolwentów kompleksowej, nowoczesnej i rozszerzonej wiedzy w zakresie fizjoterapii.

Absolwenci studiów drugiego stopnia kierunku fizjoterapia nabędą umiejętności praktycznych, potrzebnych między innymi do:

- przeprowadzenia diagnostyki fizjoterapeutycznej z wykorzystaniem zalecanego specjalistycznego sprzętu;
- obsługi urządzeń stosowanych w gabinetach fizykoterapeutycznych;
- doboru i wykonywania testów funkcjonalnych;
- planowania i programowania zabiegów fizjoterapeutycznych;
- wykonywania zabiegów wykorzystujących czynniki naturalne (fizykalne) w profilaktyce -
- fizjoterapeutycznej oraz współdziałania w zespołach fizjoterapeutycznych.

Będą przygotowani do współpracy z zespołami fizjoterapeutycznymi w realizacji zadań z zakresu fizjoterapii środowiskowej.

W programie studiów naszych studentów są między innymi zajęcia w prosektorium Katedry Anatomii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Obszar działalności zawodowej

- placówki służby zdrowia
- zakłady opieki zdrowotnej
- zakłady rehabilitacji
- ośrodki sportowe
- ośrodki rekreacyjne
- ośrodki SPA i gabinety odnowy biologicznej
- administracja ochrony zdrowia jednostek samorządowych
- administracja państwowa,
- organizacje pozarządowe, które realizują specyficzne zadania na rzecz osób okresowo i/lub trwale - niepełnosprawnych.

Absolwenci przygotowani są również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie szeroko rozumianej rehabilitacji i fizjoterapii.

W trakcie studiów studenci mają możliwość korzystania z różnego rodzaju branżowych dodatkowych szkoleń organizowanych poza zajęciami dydaktycznymi, które pozwalają na zdobycie dodatkowych certyfikatów i dyplomów.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Warunki przyjęcia na studia II stopnia:

 • podanie o przyjęcie na studia (rejestracja w systemie e-rejestracja, wydruk podania),
 • kserokopia oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I stopnia na odpowiednim kierunku (Dietetyka/Kosmetologia/Fizjoterapia) – oryginał lub odpis do wglądu w dniu składania dokumentów,

 • kserokopia oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości – oryginał lub odpis do wglądu w dniu składania dokumentów,

 • 2 aktualne, kolorowe fotografie kandydata (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych),

 • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki w KWSPZ na danym kierunku studiów,

 • kserokopia dowodu osobistego – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów,

 • kserokopia dowodu wpłaty wpisowego – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów,

 • umowa o świadczenie nauki – podpisywana ze strony Uczelni w dniu wydania decyzji o przyjęciu.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń

Dokumenty należy złożyć w dziekanacie KWSPZ - Kraków, Al. A. Grottgera 1O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona.

Opłaty

AAzwiń
Wpisowe:

- Absolwenci – 200 zł
- Absolwenci KWSPZ – 0 zł

Czesne:

Czesne miesięczne - studia stacjonarne - 680 zł
Czesne miesięczne - studia niestacjonarne - 680 zł

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
31-158 Kraków
ul. Krowoderska 73
tel/fax (12) 423-38-40
tel/fax (12) 631-54-41

Dyżury dla studentów:

Poniedziałek 10.00 - 14.00
Wtorek 10.00 - 14.00
Czwartek 10.00 - 14.00
Piątek 10.00 - 14.00
Sobota 9.00 - 14.00