Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

ul.Krowoderska 73, 31-158 Kraków
woj.małopolskie
tel. (12) 423-38-40
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Kosmetologia - studia licencjackie

Opis kierunku

AAzwiń
Głównymi obszarami działalności zawodowej Absolwenta studiów kierunku KOSMETOLOGIA są:

- centra odnowy biologicznej
- gabinety kosmetyczne
- firmy produkujące kosmetyki
- organizacje zajmujące się promocją zdrowia

Absolwent tego kierunku uzyskuje obszerną wiedzę z zakresu kosmetologii - nauki skupiającej wiele dziedzin medycznych, chemicznych, kosmetologii stosowanej (pielęgnacyjnej i zdobniczej ciała, twarzy, włosów i paznokci), kosmetologii naturalnej, technik zabiegów kosmetycznych oraz masażu.

Absolwenci przygotowani są również do prowadzenia firm z zagadnień w szeroko rozumianej promocji zdrowia i urody. Uzyskują przygotowanie do profesjonalnego posługiwania się techniką komputerową oraz do kierowania salonami odnowy biologicznej gabinetami kosmetycznymi.

Program studiów kierunku Kosmetologia obejmuje szeroki zakres przedmiotów podstawowych, takich jak m. in.: język angielski, niemiecki, francuski, podstawy psychologii, podstawy informatyki, etyka zawodowa oraz wychowanie fizyczne. Oddzielną grupę stanowią przedmioty podstawowe takie jak: biologia z genetyką, elementy biofizyki, mikrobiologia, histologia, anatomia, fizjologia, biochemia, higiena, immunologia, patofizjologia, farmakologia, podstawy toksykologii, doraźna pomoc medyczna, podstawy chemii, sensoryka i środki zapachowe, kształtowanie sylwetki i postawy ciała, surowce naturalne i ziołolecznictwo oraz przedmiotów kierunkowych: kosmetologia pielęgnacyjna, upiększająca i lecznicza, technologia kosmetyków, receptura kosmetyku, dermatologia, chemia kosmetyczna, alergologia, kosmetologia naturalna, estetyka, promocja zdrowia, podstawy fizjoterapii i masażu, rehabilitacja, marketing i zarządzanie, ustawodawstwo. Na ostatnim semestrze student wybiera specjalizację: kosmetologia stosowana i pielęgnacyjna lub promocja zdrowia w kosmetologii.

Program obejmuje również 11 tygodni praktyk zawodowych.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Warunkiem przyjęcia na pierwszy rok studiów jest złożenie następujących dokumentów:


  • podanie o przyjęcie na studia (rejestracja w systemie e-rejestracja, wydruk podania),

  • kserokopia świadectwa dojrzałości – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów,

  • 2 aktualne, kolorowe fotografie kandydata (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych),

  • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki w KWSPZ na danym kierunku studiów,

  • kserokopia dowodu osobistego – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów,

  • kserokopia dowodu wpłaty wpisowego – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów,

  • umowa o świadczenie nauki – podpisywana ze strony Uczelni w dniu wydania decyzji o przyjęciu.


Rekrutacja rozpoczyna się 6 marca i trwa do 30 września.

Dokumenty należy złożyć:
- dziekanat KWSPZ Kraków, AL.A. Grottgera 1

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń

Dokumenty należy złożyć w dziekanacie KWSPZ - Kraków, Al. A. Grottgera 1O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona.

Opłaty

AAzwiń
Wpisowe.

Promocja: do 10 sierpnia - 100zł ( od 11 sierpnia br. -200zł)


Czesne:

Czesne miesięczne - studia stacjonarne - 550 zł
Czesne miesięczne - studia niestacjonarne - 550 zł

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
31-158 Kraków
ul. Krowoderska 73
tel/fax (12) 423-38-40
tel/fax (12) 631-54-41

Dyżury dla studentów:

Poniedziałek 10.00 - 14.00
Wtorek 10.00 - 14.00
Czwartek 10.00 - 14.00
Piątek 10.00 - 14.00
Sobota 9.00 - 14.00