Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

ul.Krowoderska 73, 31-158 Kraków
woj.małopolskie
tel. (12) 423-38-40
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Trener personalny

Kategoria: Dietetyka

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Planowane efekty kształcenia na kierunku „Trener Personalny” dotyczą nabycia wiedzy i umiejętności w zakresie:

- anatomii funkcjonalnej człowieka, biomechaniki oraz biochemii i fizjologii wysiłku
- teorii i metodyki treningu sportowego i zdrowotnego
- szczegółowych zasad treningu fitness, funkcjonalnego, kulturystycznego, podstaw metody Pilates, stretchingu i treningu z osobami starszymi
- żywienia człowieka i dietetyki sportowej, a także poradnictwa żywieniowego dla osób podejmujących aktywność fizyczną
- odnowy psychosomatycznej
- korekcji postawy ciała
- podstaw psychologii w treningu sportowym oraz prawa i marketingu w sporcie
- suplementacji i dopingu w sporcie
- elementów fizjoterapii sportowej i pierwszej pomocy przedmedycznej

Obszar działalności zawodowej obejmuje:

ośrodki sportowe i rekreacyjne oraz rehabilitacyjne,
poradnie dietetyczne przy gabinetach kosmetycznych, ośrodkach SPA, gabinetach odnowy biologicznej, fitness klubach itp.,
własną działalność gospodarcza w zakresie poradnictwa żywieniowego (indywidualnego i zbiorowego)

Studia skierowane są do:

Słuchaczami studiów podyplomowych z zakresu Trener Personalny mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych, w szczególności na kierunku: Dietetyka, Fizjoterapia, Turystyka i Rekreacja, Wychowanie Fizyczne.

Zasady rekrutacji

AAzwiń

Warunkiem przyjęcia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia, kierunku wskazanym regulaminie studiów podyplomowych oraz złożenie w terminie, określonym w harmonogramie rekrutacji następujących dokumentów:


  • podanie o przyjęcie na studia (rejestracja w systemie e-rejestracja, wydruk podania),

  • kserokopia oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia,

  • 2 aktualne fotografie kandydata (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych),

  • kserokopia dowodu osobistego – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów,

  • kserokopia dowodu wpłaty wpisowego – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów,

  • umowa o świadczenie nauki – podpisywana ze strony Uczelni w dniu wydania decyzji o przyjęciu.Rekrutacja trwa od 6 marca do 30 września.

Dokumenty należy złożyć w dziekanacie KWSPZ - Kraków, Al. A. Grottgera 1

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń

Dokumenty należy złożyć w dziekanacie KWSPZ - Kraków, Al. A. Grottgera 1O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
31-158 Kraków
ul. Krowoderska 73
tel/fax (12) 423-38-40
tel/fax (12) 631-54-41

Dyżury dla studentów:

Poniedziałek 10.00 - 14.00
Wtorek 10.00 - 14.00
Czwartek 10.00 - 14.00
Piątek 10.00 - 14.00
Sobota 9.00 - 14.00