Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

ul.Krowoderska 73, 31-158 Kraków
woj.małopolskie
tel. (12) 423-38-40
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Podologia

Kategoria: Fizjoterapia

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Podologia

Studia Podyplomowe z Podologii obejmują zagadnienia z zakresu profilaktyki, diagnozowania, rehabilitacji i leczenia zachowawczego chorób narządu ruchu, chorób naczyniowych oraz ogólnej pielęgnacji kończyn dolnych, ze szczególnym uwzględnieniem stóp. Studia obejmują zagadnienia z zakresu; podologii ogólnej, podologii kosmetycznej, podologii dziecięcej, osób dorosłych i starszych , podologii sportowej, podologii analitycznej.
Studia Podyplomowe z Podologii (Podiatrii) są adresowane do absolwentów kosmetologii, fizjoterapeutów i nauczycieli wychowania fizycznego ze specjalnością gimnastyka korekcyjna zatrudnionych w: sanatoriach, SPA, domach opieki społecznej i hospitacjach, placówkach oświatowych (przyszkolnych i międzyszkolnych ośrodkach gimnastyki korekcyjnej),ośrodkach i gabinetach odnowy biologicznej, gabinetach masażu, gabinetach terapii manualnej i usprawniania, fitness klubach, gabinetach podologicznych i kosmetycznych, gabinetach pedicure, publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia ,przychodniach specjalistycznych, pracowniach zaopatrzenia ortopedycznego, poradniach i gabinetach rehabilitacyjnych lub prowadzących działalność gospodarczą obejmująca wyżej wymienione jednostki.

Studia przygotowują do pracy jako:
- Ekspert w zakresie podologii ogólnej, kosmetycznej, dziecięcej, osób dorosłych i starszych, sportowej oraz podologii analitycznej.

Nauka trwa 2 semestry. Słuchacze otrzymują Ministerialne Świadectwa Ukończenia Studiów Podyplomowych z zakresu Podologii (Podiatri).

Zasady rekrutacji

AAzwiń

Warunkiem przyjęcia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia, kierunku wskazanym regulaminie studiów podyplomowych oraz złożenie w terminie, określonym w harmonogramie rekrutacji następujących dokumentów:


  • podanie o przyjęcie na studia (rejestracja w systemie e-rejestracja, wydruk podania),

  • kserokopia oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia,

  • 2 aktualne fotografie kandydata (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych),

  • kserokopia dowodu osobistego – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów,

  • kserokopia dowodu wpłaty wpisowego – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów,

  • umowa o świadczenie nauki – podpisywana ze strony Uczelni w dniu wydania decyzji o przyjęciu.Rekrutacja trwa od 6 marca do 30 września.

Dokumenty należy złożyć w dziekanacie KWSPZ - Kraków, Al. A. Grottgera 1

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń

Dokumenty należy złożyć w dziekanacie KWSPZ - Kraków, Al. A. Grottgera 1O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona.

Opłaty

AAzwiń
Wpisowe: 200zł

Czesne - 590 zł/miesiąc

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
31-158 Kraków
ul. Krowoderska 73
tel/fax (12) 423-38-40
tel/fax (12) 631-54-41

Dyżury dla studentów:

Poniedziałek 10.00 - 14.00
Wtorek 10.00 - 14.00
Czwartek 10.00 - 14.00
Piątek 10.00 - 14.00
Sobota 9.00 - 14.00