Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

ul.Krowoderska 73, 31-158 Kraków
woj.małopolskie
tel. (12) 423-38-40
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Diagnostyka i Terapia Manualna

Kategoria: Fizjoterapia

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Absolwent studiów podyplomowych Diagnostyka i Terapia Manualna uzyskuje profesjonalną wiedzę i przygotowanie do pracy jako terapeuta manualny, przede wszystkim w zakresie stosowania procedur i technik manualnych do diagnostyki i leczenia czynnościowych i strukturalnych dysfunkcji narządu ruchu. To przygotowanie zawodowe musi spełniać wymagania obowiązujące w ochronie zdrowia.

Poszerzenie kwalifikacji w zakresie

- stosowania procedur i technik zarówno diagnostycznych jak i leczniczych w obszarze terapii manualnej
- bezpieczeństwa zabiegów terapii manualnej z uwzględnieniem wskazań i przeciwskazań do stosowania różnego rodzaju mobilizacji
- edukacji pacjenta dla potrzeb profilaktyki i prewencji w wybranych dysfunkcjach narządów ruchu
- współpracy z lekarzem prowadzącym pacjenta w zakresie stosowania środków terapii
- dokumentacji usprawniania z uwzględnieniem odrębności zabiegów terapii manualnej
- znajomości zasad etyki – kodeksu postępowania w terapii manualnej

Obszar działalności zawodowej

- placówki służby zdrowia
- zakłady opieki zdrowotnej i rehabilitacji
- ośrodki sportowe, rekreacyjne
- ośrodki odnowy biologicznej

Studia skierowane są do absolwentów

Studiów wyższych (I i II stopnia) kierunków: Lekarskiego (lekarze medycyny) i Fizjoterapii.

Zasady rekrutacji

AAzwiń

Warunkiem przyjęcia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia, kierunku wskazanym regulaminie studiów podyplomowych oraz złożenie w terminie, określonym w harmonogramie rekrutacji następujących dokumentów:


  • podanie o przyjęcie na studia (rejestracja w systemie e-rejestracja, wydruk podania),

  • kserokopia oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia,

  • 2 aktualne fotografie kandydata (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych),

  • kserokopia dowodu osobistego – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów,

  • kserokopia dowodu wpłaty wpisowego – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów,

  • umowa o świadczenie nauki – podpisywana ze strony Uczelni w dniu wydania decyzji o przyjęciu.Rekrutacja trwa od 6 marca do 30 września.

Dokumenty należy złożyć w dziekanacie KWSPZ - Kraków, Al. A. Grottgera 1

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń

Dokumenty należy złożyć w dziekanacie KWSPZ - Kraków, Al. A. Grottgera 1O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona.

Opłaty

AAzwiń
Wpisowe: 200zł

Czesne - 490 zł/miesiąc

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
31-158 Kraków
ul. Krowoderska 73
tel/fax (12) 423-38-40
tel/fax (12) 631-54-41

Dyżury dla studentów:

Poniedziałek 10.00 - 14.00
Wtorek 10.00 - 14.00
Czwartek 10.00 - 14.00
Piątek 10.00 - 14.00
Sobota 9.00 - 14.00