Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

ul.Krowoderska 73, 31-158 Kraków
woj.małopolskie
tel. (12) 423-38-40
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Rehabilitacja Sportowa

Kategoria: Fizjoterapia

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Współczesny sport wyczynowy charakteryzują bardzo duże obciążenia wysiłkiem fizycznym, co związane jest z treningiem ruchowym i walką sportową. Wysiłkom tym towarzyszą także stres i nadmierne obciążenie psychiczne. Wszystko to często powoduje przeciążenia narządów ruchu, narządów wewnętrznych głównie układu sercowo- naczyniowego i prowadzi do urazów sportowych różnego typu w zależności od specyfiki danej dyscypliny sportu.

Umiejętności absolwenta kierunku Rehabilitacja Sportowa dotyczą technik i metod z zakresu: masażu klasycznego i sportowego, odnowy biologicznej i psychicznej, kinezyterapii, zaopatrzenia ortopedycznego (w tym stabilizatorów stawów) fizykoterapii, kinezjotapingu, mobilizacji stawowych oraz wybranych metod medycyny naturalnej (m.in.; shiatsu, akupresura itp.).

Poszerzenie kwalifikacji w zakresie umiejętności zastosowania technik i metod:

- masażu klasycznego i sportowego,
- odnowy biologicznej i psychicznej,
- kinezyterapii, fizykoterapii, kinezjotapingu,
- zaopatrzenia ortopedycznego (w tym stabilizatorów stawów),
- mobilizacji stawowych,
- wybranych metod medycyny naturalnej (m.in.; shiatsu, akupresura itp.).

Studia skierowane są do absolwentów

Studiów wyższych (I i II stopnia) kierunków: Fizjoterapia, Lekarski (lekarze medycyny), Turystyka i rekreacja (spec. Odnowa psychosomatyczna), Wychowanie fizyczne (spec.: Odnowa biologiczna w sporcie).

Zasady rekrutacji

AAzwiń

Warunkiem przyjęcia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia, kierunku wskazanym regulaminie studiów podyplomowych oraz złożenie w terminie, określonym w harmonogramie rekrutacji następujących dokumentów:


  • podanie o przyjęcie na studia (rejestracja w systemie e-rejestracja, wydruk podania),

  • kserokopia oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia,

  • 2 aktualne fotografie kandydata (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych),

  • kserokopia dowodu osobistego – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów,

  • kserokopia dowodu wpłaty wpisowego – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów,

  • umowa o świadczenie nauki – podpisywana ze strony Uczelni w dniu wydania decyzji o przyjęciu.Rekrutacja trwa od 6 marca do 30 września.

Dokumenty należy złożyć w dziekanacie KWSPZ - Kraków, Al. A. Grottgera 1

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń

Dokumenty należy złożyć w dziekanacie KWSPZ - Kraków, Al. A. Grottgera 1O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona.

Opłaty

AAzwiń
Wpisowe: 200zł

Czesne - 490 zł/miesiąc

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
31-158 Kraków
ul. Krowoderska 73
tel/fax (12) 423-38-40
tel/fax (12) 631-54-41

Dyżury dla studentów:

Poniedziałek 10.00 - 14.00
Wtorek 10.00 - 14.00
Czwartek 10.00 - 14.00
Piątek 10.00 - 14.00
Sobota 9.00 - 14.00